Madımak Yangını 30. Yılında

İttihat ve Terakki geleneğinin üzerinde şekillenen Türkiye Cumhuriyeti devleti; tek bayrak, tek dil, tek din, tek ulus, ırkçı, milliyetçi, şovenist ideoloji zihniyetle diğer farklı...

YSP-HDP Özeleştirisi Üzerinden Burjuva Seçimler Sürecinin Genel Bir Değerlendirilmesi!

Konumuz olan HDP-YSP’nin seçim süreci ve sonuçlarına ilişkin “özeleştirel” bakış açısı ile ortaya koyduğu değerlendirmesine geçmeden önce, Lenin yoldaşı referans alarak, bu gibi meselelerdeki...

“Yeni” Savaş Konseptinin İktidar Kliği ile Sürdürülmesi ve Burjuva Seçimler!

Türkiye-Kuzey Kürdistan, 15 gün arayla iki seçim süreci yaşadı. 14 Mayıs’ta gerçekleşen burjuva parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi ve ardından ilk turda gerekli oy çoğunluğunu...

Dersim Belediyesi Emekçilere Demokratik Haklar Yolunda İlerliyor!

Dersim’de kapitalist sömürü düzeni, yönetim biçimi ve anlayışına karşı, sosyalist toplum düzeni ve devrimci sınıf anlayışından beslenen halkçı-demokratik yerel yönetim anlayışı temelinde bir belediye...

Sarsılan İktidar ve Kırılgan Siyasetin Sallantısı

Siyasi sürecin tüm ekseni burjuva seçimlere oturmuş durumdadır. Bu sürece burjuva klikler arasındaki iktidar dalaşı renk verse de demokratik devrimci sınıf ve halk güçleri...

Seçimler, Tek Adam Sultasına Son Veren Yeni Başlangıçların Olanaklarını Barındırmaktadır

Seçimlerin, Erdoğan’ın bir kez daha aday olamayacağını buyuran anayasa maddesinin ve bu zemininde yürütülen hukuksal tartışmaların boşa çıkartılması, dolayısıyla Erdoğan’ın adaylığının önünün açılması uğruna...

Kimyasal Kullanmak İnsanlık Suçudur; Bu Suça Karşı Durmak Tarihsel Sorumluluktur!

Yine Kimyasallara Boyalı Kürdistan Uzaklardaki köpek sesleri çoktan kesildi Çeşmeler bozuldu Patikalar kayboldu, Ey vah, ey vah! Virandır şimdi Virandır sevdiğim Harmanlarında çocuk seslerinin yükseldiği köylerim Serçeler konmaz olmuş ağıl çeperlerine Alacakarga meşe...

Faşist Kuşatma, Burjuva Klikler Arası Dalaş, Seçimler ve Ne Yapmalı?

AKP/Erdoğan iktidarı, içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal krizini bir çözüme kavuşturmuş değil. Son yıllardaki çözülüş ve kaotik durum güncelliğini korumaktadır. AKP-MHP ortaklığı zemininde vuku...

Emperyalist Barbarlığa Karşı, Dünya Halkları İsyanda!

Birinci ve ikinci emperyalist paylaşım savaşlarından bu yana, emperyalistler irili ufaklı bir dizi ekonomik ve siyasi krizler yaşasa da (ki bu onun yapısal durumunun...

Ek Bütçe Savaşa ve Sermayeye Kaynak Yaratma Projesidir!

Türkiye-Kuzey Kürdistan ezilen ve sömürülen halkları, ülke çapında derin bir huzursuzluk içinde. Bu huzursuzluk, kopacak olan fırtınayı mayalıyor. Bir ajitasyon argümanı olarak durumu böyle...