Tekçi İktidarın Tasfiye-İstifa Denklemi ve Sonuçları ile Soylu Çetesinin Anlattıkları!

Tekçi paradigmaya dayalı “T.C.” egemenler sistemini, tüm hakimiyet kurumları ve anlayışının çağrıştırdığı kavramlardan daha boyutlu ve burjuva siyasetin doğasını bir arada ele almak gerekir....

CHP Değişimle Meşgulken Erdoğan Sultası ‘‘İslam Cumhuriyeti” İlanına Doğru Yol Almaktadır!

CHP ne tarih bilincine sahip olabilir ne de toplumsal sorumluluk bilincine sahip olabilir. O, ‘‘Markette bir köşeye sahip olmaktansa, köşede bir markete sahip olmak...

Halkın Günlüğü 33. sayısı çıktı

Halkın Günlüğü 33’üncü sayısı “Devrimci, Halkçı Yerel Yönetimleri Çoğaltacağız, Birlikte Kazanacak Birlikte Yöneteceğiz!” manşetiyle çıktı. Dünya, Ortadoğu ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da gündemde olan güncel-siyasal gelişmelerin ele...

Sağcılık Tehdit Solculuk Tehlikedir!…

Sağcılık temel bir eleştiri konusu olarak komünist ve devrimci hareketin gündeminden çıkmaz, sürekli olarak onu meşgul eder. Bu eleştiri ya da tartışmanın sonu gelmez;...

Mesele Devrim İse, Suçlanmanın Her Türünü ve Gürültülü Yuhalanmaların Hepsini Göğüslemeliyiz!

Merkezi plan ve ana doğrultuya tabi olup şartlara uygun biçimlenen belli mücadele ve örgütlenme çalışmalarının merkeze koyularak dar münakaşalar yürütmek veya kimi pratik siyaset...

Peru ve Dünya İşçi Sınıfının Sadık Yoldaşı; Başkan Gonzalo

Peru halkı, Peru Komünist Partisi ve dünya komünist hareketinin hafızasındaki özel anlamıyla “Başkan Gonzalo” Marksizm Leninizm-Maoizm ideolojisine dayanarak halk savaşı stratejisini Peru Devrimi’nin ilerleyişine...

Akbelen’den Cudi’ye Talan ve Yangınların İçinde Ekolojik Mücadele Mevziini İnşa Etmek!

 Neoliberal dünya düzeni kâr odaklı olup yağmaya ve sömürüye dayalı işleyiş mekanizmasının gereği olarak yıkıcı ve tahripkârdır. İnsan sömürüsüyle sınırlı olmayıp, doğanın bütün bileşenlerini...

“TC” Egemenler Sisteminin Sermayeye Yeni Rant Alanı Yaratan İktisadi Politikaları Üzerine!

“Medeniyet” paradigmasında ilerleyen, bunca “dış güçlerin oyunlarına” karşın, uluslararasında güçlü ekonomik hamlelerle “ileri ekonomik model” olarak lanse edilen “TC” ekonomisi, yapısal kriz sarmalında, S.O.S....

Burjuva Siyasal Sürecin Genel Bir Özeti ve Toplumsal İtirazların Dinamizmi Üzerine!

Günümüz koşullarında, esas itibarıyla uluslararası tekelleşme düzeyi ile emperyalist sermaye, sürmekte olan emperyalist hegemonya çatışmaları ekseninde, dünyadaki siyasal güç dengelerini, bölgesel otorite ve yönetim...

Halkın Günlüğü 32. sayısı çıktı

Halkın Günlüğü 32’inci sayısı “Toplumsal Umutsuzluğu Geliştirmeye Çalışan Zulüm Bezirganlarına Karşı Direnişler Umut Vaat Ediyor! manşetiyle çıktı. Dünya, Ortadoğu ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da gündemde olan güncel-siyasal...