MAZGİRT VE OVACIK BELEDİYELERİ HALKIN MEVZİLERİDİR!

Mazgirt ve Ovacık Belediyeleri halkçı, demokratik, devrimci ve sosyalist nitelik ve anlayışlarıyla halkın ortak kazanımı ve mevzisi durumundadır. Bu belediyeleri DHF’nin önderlik ettiği ve adaylarının seçilmiş olması bu gerçeği yadsıyan değil, tam tersine olumlayan bir durumdur. DHF kendisini halktan olduğu gibi, devrimci ve sosyalist güçlerden bağımsız görmez, bilakis kendisini onların bir parçası olarak görür. DHF’nin politik niteliği ve halka hizmet etme anlamında halkçı yönetim anlayışı, demokratik, devrimci ve sosyalist güçlerle uyumluyken, bu güçlerin de DHF belediyelerini ortak mevzileri olarak görmesinin önünde sorun yoktur, olmamalıdır. Nitekim DDHD bu ortaklığı ve ortak mevzi zeminini ifade etmektedir.

Gerici faşist iktidar ve düzen partilerinin belediyelerine alternatif olarak yükselen bu belediyelerin sahiplenilerek desteklenmesi, devrimci anlayış açısından bir görevdir. Destekleme kavramı salt maddi destek olarak yorumlanmamalıdır. Bu belediyelerin gündemde tutulması, proje, tanıtma, propaganda edilme ve her biçimde desteklenmesi devrimci sorumluluk gereğidir. Çünkü bu belediyeler burjuva belediyeler denizinde küçücük adacıkları temsil etmektedir. Hacim olarak küçük temsiliyet olarak büyük!…

Bu belediyelerin farklılığı, halkla birlikte yönetme ve halka hizmet etme prensiplerinde anlam kazanır. Aynı zamanda burjuva iktidar ve düzen partilerinin arpalığı olmayan, belediye olanaklarını kişisel menfaat ve bencil çıkarları için kullanmayıp halkın yararına kullanan belediyeler olmasıyla ayrılırlar. Oluşturulan meclisler vasıtasıyla halkı söz, karar ve yetki pozisyonunda birlikte yönetmeye çıkaran özellikleriyle farklılaşırlar… Düzenli halk toplantıları yaparak sorunları halkla birlikte tartışıp karara bağlamakla, halkın çıkarlarını esas alan ve doğasıyla yaşamını gözeten, halkın sorun ve zorluklarını olanaklar çerçevesinde çözen özellikleriyle ayrışırlar…

Bu belediyeler sınırlı olanaklarıyla, kat be kat daha büyük olanaklara sahip olan belediyelerden daha fazla hizmet etme yeteneğiyle öne çıkmaktadır. Bu belediyeler diğerleri gibi iktidardan, devletten gerekli yardımları alamadan, alan belediyelerden daha fazla iş yapmaktadır. Faşist iktidarın bu belediyeleri zora sokmak için desteklemeyeceği ve elinden gelen baskıyı yapacağı açıktır. Doğal olarak bu belediyelerin her bakımdan desteklenmesi görev ve şarttır.

Ve bu belediyeler rüşvet ve vaatler karşılığında seçilmiş değildir. Yönetim anlayışı ve halka hizmeti esas alarak halkla birlikte yönetme projesine sahip oldukları için kazandı. Mazgirt Belediyesi’nin ikinci dönem ve her şeye karşın kazanması anlamsız değildir. Doğrudan sergilenen yönetim anlayışı ve pratiğinin ürünüdür. Ovacık Belediyesi halkla birlikte yönetme projesi ve yönetim anlayışından ötürü kazandı. Bu belediyeler dürüst, halktan yana, onlardan birileri olduğu için kazandı. Elbette DHF aktivistlerinin yürüttükleri çalışmalar bu başarıda büyük bir rol sahibidir. On yıllar boyu verilen siyasi emeğin, ödenen bedellerin ve siyasi bilincin meyveleridir kazanılan bu belediyeler.

Mazgirt ve Ovacık Belediyeleri moral değerlerimizdir de. Bu mevzilerin kazanılması büyük bir coşkuya vesile olmuş ve büyük çapta etkiler yaratmıştır. Elde edilmiş bu başarı asla küçümsenmemeli ve desteklenerek ilerletilmelidir. Ki ilerleyeceğini-ilerletileceğini şimdiden söylemek tamamen mümkündür. Bunun için duyarlılık düşürülmeden süreklileştirilmeli, çeşitli kampanyalarla bu belediyelerin ilerletilmesi görev olarak kabul edilmelidir. Bu bağlamda her çalışma ve faaliyet birimi adı geçen belediyelere yönelik görevlerini unutmadan canlı tutmalıdır.

Karanlığa tutulan her ışık bir aydınlanma unsurudur. Devasa karanlıkta mum misali yakılan iki belediyenin ışıyarak aydınlığı büyütmesi için dayanışma çalışmalarıyla seferber olunmalıdır. Yarının daha fazla belediyesi ve daha büyük mevzileri mevcut mevzilerin güçlendirilmesi ve amaçlarına uygun olarak çalıştırılmasıyla olasıdır. Anlayışlarıyla ortaya koydukları amaçları gerçekleştirmek ve daha ileri mevzilere ulaşmaları için uyarıcı eleştirilerle birlikte çeşitli biçimlerde katkıda bulunmak elzemdir.

Sonuç olarak adı geçen iki belediyeyi bir kez daha selamlıyor, her şartta yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Kolektif çaba, kolektif bilinç, kolektif yönetim ve fikrin aşamayacağı hiçbir sorun, çözemeyeceği çelişki yoktur. Mevcut durumda belediyeler dayanışması iki belediye şahsında gerçekleşecektir. Gelecekte bu kolektifin daha genişleyeceği kesindir.

Önceki İçerikMAOİSTLER KENDİLİĞİNDENCİLİĞİ AŞMAYA MUKTEDİRDİR!
Sonraki İçerikKongre kararlarını kavrayalım, kavratalım! (6)