GÜNDEM

Özellikle  Ortadoğu  ve  genel  olarak  İslam  dünyasında  yaşananlara  yetişmek  ve yaşananları  takip  etmek  neredeyse  imkansız  hale  geldi.  Bu  coğrafyada  gündemin  özeti; kan, zulüm  ve  katliamlarla  ifadelendirilirse  yanlış  olmaz. On  yıllardır  emperyalistlerin  Ortadoğu  coğrafyasında  halkları  birbirlerine  kırdıran  politikalarının  devamı  olarak,bunun   bugün  çok  daha  acımasızca  yürütüldüğünün  tanığı  durumundayız. Üç-beş  yaşındaki  bebelerden  tutun, yetmiş-seksen  yaşındaki  yaşlılara  varana  dek  insanların   sokak  ortasında  koyun  keser  gibi  kellelerinin  kesildiği  ve  topluca  kurşuna  dizildikleri gerçeğiyle yüzyüze  bulunuyor  insanlık. Şeklen  insana  benzeyen, ama  insanlıktan  zerre  kadar  nasibini  almamış  bu  kıyımcılar, bu  kelle  avcıları  emperyalistlerin  taşeron  katil  çeteleridir. İnsan  haklarından, demokrasiden  bolca  dem  vuran  Batılı  egemenlerin,  besledikleri  IŞİD  gibi  canavarların  cinayetleri  ve  katliamları  karşısında  sus  pus  olabilmektedir bunlar. Her gün  yüzlerce  kelle  kesip,  kestikleri  kellelerle  sokak  ortasında “top”  oynayan  bu  canileri  emperyalistlerin, çeşitli  İslam  ülkelerinden  toplayıp  getirdikleri  ve  silahlandırdıklarını  sağır  sultan  bile  biliyor. Bu  çetelerin  silahlandırılmaları, her  türlü  ihtiyaçlarının  giderilmesi  için  Türkiye, Suudi  Arabistan  ve  Katar  gibi   devletlerin  görevlendirildiği de  ayrı  bir  gerçektir.

Ortadoğu’da, emperyalistlerin   pazar  dalaşı, bu  coğrafyada  sınırların  yeniden  çizilmesi, daha  küçük  devletcikler  yaratılarak  sömürü  ve  talanın  iyice  kolaylaştırılması  adına  sürdürülmektedir. Örneğin  Irak  şimdiden  üçe  böldürtülmüş  durumdadır. Bir  yandan  tarihsel  olarak  bile  hiçbir  haklılığı  olmayan IŞİD  çetelerine  işgal  ettirilmiş  topraklar, yani  “İslam  Şeriat  devleti”, öte  yandan  Şiilerin  hakim  olduğu  bölge  ve  Güney  Kürdistan. Kürtlerin  elbette ki  kendi  kaderlerini  tayin  etmeleri  tartışılamaz. Ama  ya  IŞİD’e  kurdurtulmak  istenen  sözde  devlete   ne  demeli. Diyelim ki, Avrupa’nın  çeşitli  coğrafyalarından  insan  kanı  içmektan  zevk  alan  çeteler  kurup, bu  çetelere  Almanya’nın  bir  bölgesi  işgal  ettirilse  sonuç  acaba  Irak’takiyle aynı mı  olur? Olmayacağı  kesin. Peki  söz konusu  Ortadoğu  olduğu  zaman  bu  suskunluk, bu  sessizlik  niye. Nedeni  çok  açık; sömürü  ve  talanı  pervasızca  sürdürmek  ve  kolaylaştırmak  için.

Ortadoğu  yeniden  şekillendirilirken, hiç  kuşkusuz  Türkiye  K. Kürdistan’da  payına  düşeni  alacaktır. Ama  bu  pay,  AKP  iktidarının  “Yeni  Osmanlıcılık” olarak  hayallerini  kurduğu  bir  pay  olmayacaktır. Büyük  bir  ihtimalle  yaratılmak  istenen  tarikat  devletlerine, emperyalistlerin  işine  yarayacak  bir  Kürdistan’da  eklenecektir. Doğal  olarak  bu  Kürdistan  Güneyle  sınırlı  kalmayacak, Kuzey,  Doğu  ve  Batıyla da  birleştirilecektir. Yani  Türkiye’nin  “Misak-ı Milli”  sınır  taşları da  yerlerinden  oynayacaktır. Yeni  Osmanlıcıların  hayallerinin  tersine, herhangi  bir  büyümeden, topraklarına  yeni  topraklar  katmaktan  ziyade,  daha da  küçüleceği  gerçeği  önemli  bir  ihtimal  olarak  orta  yerde  durmaktadır. Emperyalist  efendiler,  Faşist  TC’nin  yayılmasına, topraklarını  genişletmesine izin  vermeyecektir.

Sonuç  olarak  bir  yandan  emperyalistlerin  devşirmeleri  IŞİD, El  Kaide, El  Nusra  gibi  çetelerin  yarattıkları  gayri  insani  durum; Bir  yandan  emperyalistlerin  ‘böl, parçala,  yönet’ politikalarının  sonucu  olarak Ortadoğu  coğrafyasının  yeniden  paylaşımı; Türkiye  K. Kürdistan’da gündemde  olan  Cumhurbaşkanlığı seçimi, Rusya  ve  Çin’in  Irak;  İran  ve  Suriye’ye  açık  destekleri  gibi  gündemler  dünya  halklarının  geleceği  açısından  büyük  öneme  sahip  meseleler  olarak  gündemimizi  işgal  etmektedir. Körlere,  dilsizlere  ve  sağırlara  oynanılan  bu  sorunlar, komünistlerin  omuzlarına  binmiş  ağır  birer  yük  olarak  durmaktadır. 

 

Önceki İçerikÇok kutuplu emperyalist blokların ortadoğu’daki savaş durumları
Sonraki İçerikKALKTIM