Afganistan Komünist Partisi (Maoist): Filipinler’de devrimi ve halk savaşını ilerletmek için yaptığı zengin katkılar ve görkemli teorik mirası ayaktadır

Afganistan Komünist Partisi (Maoist), yaptığı yazılı açıklamayla geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Filipinler Komünist Partisi’nin kurucu başkanı, enternasyonal mücadelenin önderlerinden Jose Maria Sison’a dair açıklama yaptı.

Açıklamanın tamamı şöyle;

Filipinler Komünist Partisi’ne!

Sevgili Yoldaşlar,

Büyük komünist düşünür, bilgili lider, öğretmen, Filipin proletaryasının rehberi ve uluslararası komünist hareketin meşale taşıyıcısı, Filipinler’de daha çok “Ka Joma” olarak bilinen Yoldaş Jose Maria Sison’un vefatından haberdar olduk ve etkilendik.

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) yoldaşlarının çağrısı üzerine 16 Ocak 2023 tarihi, Joma Yoldaş’ın hizmetlerini ve dünya devrimine ve uluslararası komünist harekete yaptığı değerli katkıları anmak üzere tüm dünyada belirlenecektir. Sison Yoldaş’ın bu büyük kaybından duyduğumuz derin üzüntü ve izlenimi ifade ederken kendimizi bu çağrıya katılmakla yükümlü sayıyor ve 16 Ocak 2023 tarihini bu enternasyonalist yoldaşı anmak için vesile yapıyoruz.

José María Sison (Joma) Yoldaş, 8 Şubat 1939’da doğduğu ülkesinden zorunlu sürgünde bulunduğu Hollanda’nın Utrecht hastanesinde 16 Aralık 2022’de 83 yaşında hayata gözlerini yumdu ve kesin olarak söylenebilir ki çağımızın en büyük Marksist-Leninist-Maoist düşünür ve liderlerinden birini kaybettik.


Yoldaş Joma, Filipinler’in ezilen kitlelerine ulusal özgürlük ve demokrasi için önderlik ederek ülkesinde yeni bir demokratik sistem kuran kişiydi. Ülkesinin çalkantılı tarihinden ders alarak ve kendisini Sovyetler Birliği revizyonistlerine bağlayan “Lava” revizyonist grubuna karşı çıkarak 26 Aralık 1968’de Filipinler Komünist Partisi’ni kurdu. Yaklaşık üç ay sonra 29 Mart 1969’da Filipinler Komünist Partisi önderliğinde ülkesinde yeni bir demokratik devrim gerçekleştirmek amacıyla silahlı mücadele için Yeni Halk Ordusu’nu ve (Parti – Halk Ordusu – Birleşik Ulusal Cephe) sloganına dayanarak 1973 yılında Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi’ni kurup yönetti.

Halk Savaşı Filipinler’de 500 üye ile başlamış olsa da kısa sürede büyüyerek ülkenin tüm bölgelerine yayıldı. Halk Savaşı’nın Filipinler’de yayılması faşist “Ferdinand Marcos” hükümetini sarstı ve 1977’de Sison Yoldaş’ın tutuklanmasına yol açtı. 9 yıl boyunca işkence gören ve hücre hapsinde tutulan Sison Yoldaş, 1986 yılında Marcos diktatörlük hükümetinin devrilmesinden sonra serbest bırakılana kadar Filipinler Komünist Partisi için zor bir dönem oldu. 1988 yılında Filipinler’in faşist hükümeti tarafından pasaportu iptal edilen ve ülkesinden sürgün edilen Sison Yoldaş, Hollanda’ya iltica etmek zorunda kaldı ve 1992 yılından itibaren Hollanda Danıştayı tarafından siyasi mülteci olarak tanındı ve otuz yılı aşkın bir süreyi sürgünde geçirdi.

2001 yılında Joma Yoldaş, dünya halklarının demokratik ve anti-emperyalist mücadelelerini koordine etmek ve desteklemek amacıyla “Halkların Uluslararası Mücadele Birliği”ni kurdu. 2020 yılında bu birliğin başkanlığı görevinden ayrıldı, ancak ideolojik liderliği bu örgütün gövdesinde kaldı.

Yoldaş Joma, dünya sosyalist devrimini ilerletmek için uluslararası birliklere önderlik etti ve onları yönetti. Ölümüne kadar sadece devrim için yaşadı. Filipinler’de devrimi ve halk savaşını ilerletmek için yaptığı zengin katkılar ve görkemli teorik mirası ayaktadır.

Filipinler Komünist Partisi’nin 2016 yılında gerçekleştirilen İkinci Kongresi, Ka Joma Yoldaş’ı “büyük komünist düşünür, lider, öğretmen ve Filipin proletaryasının rehberi ve uluslararası komünist hareketin meşale taşıyıcısı” olarak onurlandırmış ve Filipin devrimine ve küresel işçi sınıfı hareketine yaptığı hizmetlerin büyüklüğünü vurgulamıştır.

AK(M)P, Yoldaş Jose Maria Sison’a (Ka Joma) Maoist kızıl selamını gönderir ve Hindistan Komünist Partisi’nin (Maoist) uluslararası çağrısına katılır ve bu partinin (Filipinler Komünist Partisi) kurucusu için 16 Ocak 2023 tarihini onurlandırır ve Afganistan’ın boğucu koşullarında devrimin kızıl bayrağını yükseltmek ve ilerlemek için eskisinden daha kararlı adımlar atacaktır.

Proletarya önderlerinin deneyimlerinden öğrenerek ve toplumun özgül durumunun belirli bir analizini yaparak, ülkedeki halk savaşının mevcut özgül biçimi olan halkın ulusal direnişini ve devrimci savaşını yükseltme yolunda ilerlemek ve Afganistan’da Taliban’ın köktenci ve taşlaşmış pan-İslamist sistemini yıkmak ve yeni bir demokratik devrim gerçekleştirmek ve sosyalizme doğru ilerlemek için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz.

Önceki İçerik“Taraftar” Gözüyle Yeni Demokrasi ve Halkın Günlüğü’nde Yer Alan Birlik Tartışmalarına “Tarafsız” Bakışımdır
Sonraki İçerikPolat Ağtaş Yoldaş ölümsüzdür