İşçi ve emekçiler Taksim Meydanı’nda

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un çağrısıyla iş bırakan işçi ve emekçiler iki koldan Taksim Meydanı’na yürüyerek direnişçileri selamladı

HABER MERKEZİ (05.06.2013)- DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un çağrısıyla greve giden emekçiler, iki koldan Taksim Meydanı’na ilerlerken, DİSK Taksim’e ulaştı.

KESK’in çağrısıyla iş bırakma eylemi gerçekleştiren memurlar, işyerlerinde yaptıkları açıklamaların ardından Unkapanı’ndaki İMÇ’nin önünde toplandı. Eyleme KESK üyelerinin yanı sıra TÜMTİŞ ve Deri-İş de katıldı.

Yapılan iş bırakma eylemine on binlerce kişi katılırken, yürüyüş sırasında “Hükümet istifa”, “Her yer Taksim, her yer direniş”, “Mücadele bitmedi, yeni başlıyor” sloganları atıldı.

Anadolu Yakası’dan gelen memurlar da Karaköy’den Taksim’e doğru yürüdü.

Hükümet istifa sloganlarıyla yürüdüler

DİSK’in çağrısıyla iş bırakan işçiler öğle saatlerinde Şişli Genel Merkez binasının önünde bir araya geldi. DİSK’e bağlı sendikalardan Birleşik Metal-İş, Sosyal-İş, Genel-İş ve Nakliyat-İş ile Sarıyer Belediyesi taşeron işçileri pankartlar açarak Taksim Meydanı’na yürüdü.   

DİSK “AKP diktatörlüğüne karşı yürüyoruz” yazılı pankartla kortejin en önünde yürürken, “Tayyip istifa”, “Hükümet istifa”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganları atıldı.

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş imzalı “Söz Yetki Karar Çalışanlara”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Yurtiçi Kargoda İşçi Kıyımına Son”, “Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz” pankartlarının yanı sıra, Dev Sağlık-İş ise “Baskılar Bizi Yıldıramaz. İnsanca Yaşamak İstiyoruz” pankartlarıyla yürüdü.Taksim Meydanı’na “Taksim 1 Mayıs alanıdır” sloganını atarak giren işçiler, 1977 1 Mayıs’ında katledilen emekçilerin hayatını kaybettiği yer olan Kazancı yokuşuna karanfil bırakarak “Devrim şehitleri ölümsüzdür” sloganlarını attı.   

Şişhane’den gelen kitle direnişçilerle bir araya geldi

Anadolu Yakası’dan gelen memurlar Karaköy’den Taksim’e yürüdü. Kitle Şişhane’de buluştuktan sonra tek kortej halinde yürürken, TRT binası önüne gelindiğinde Taksim direnişine uygulanan sansür nedeniyle TRT’yi protesto eden sloganlar atıldı. Taksim Meydanı’na gelen KESK’liler, direniş çadırlarında direnen kitlenin alkış ve sloganlarıyla alana girdi. KESK üyeleri kitleyle bir araya gelerek polisin saldırılarına karşın, burjuva basın yayın organlarının saldırıları vermeyerek safını belirlediği anlatılarak direnişe destek mesajı verildi. KESK’liler ayrıca biber gazına maruz kalan basın emekçilerine de karanfiller verdi.

Taksim Meydanı’nda toplanan on binlerce emekçi adına basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından söz alan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Taksim’de direnenleri mücadele ateşiyle kucakladıklarını belirterek 43 yıl önce 15-16 Haziran günlerinde büyük işçi direnişini yaratanları saygıyla andığını ifade etti. Beko konuşmasını, “Dünyanın bütün egemenlerine, zorbalarına, bütün zalimlere sesleniyorum. Topunuzla, tanklarınızla, copunuzla, panzerinizle gelseniz bile dindiremezsiniz halkın coşkusunu” diyerek bitirdi.  

KESK Genel Başkanı Lami Özgen de konuşmasında, halkın sokaklarda günlerdir direndiklerini ifade ederek kitlelerin Erdoğan’ın ağzından çıkan her sözün kanun olamayacağını, kendi haklı ve meşru taleplerinin şiddetle bastırılamayacağını gösterdiğini anlattı. Özgen, Başbakan Erdoğan başta olmak üzere AKP iktidarına çağrı yaparak, Taksim’den ülke geneline yayılan direnişin taleplerini yerine getirmeye çağırdı.

İşçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına saldırılar var

Özgen işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırıların giderek arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Taşeronlaşmaya, esnek çalıştırmaya, güvencesizliğe ve kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına, çalışma hayatının işverenlerin ve devletin keyfiyetine terk edilmesine yönelik çabalar, AKP hükümetinin ‘sandıkta ben daha çok oy aldım, dolayısıyla ben yaparım, herkes itaat eder’ anlayışının bir ürünüdür.” dedi.   Özgen, birleşik mücadeleyi yükseltme çağrısıyla konuşmasını bitirdi.

Türk Tabipleri Biriliği (TTB) Genel Başkanı Özdemir Aktan ise, 1 Mayıs ve Gezi Parkı direnişinde yaşananlara dikkat çekerek,  “1 Mayıs’ta bizleri burada miting yapılamayacağını ikna etmeye çalışıyorlardı. İşte buradayız. Polis karışmazsa bir şey olmuyor. 1 milyon değiliz ama on binlerle buradayız işte” dedi.

Polis saldırılarına dikkat çeken Aktan, “Kimyasal savaş yaşandı” diyerek saldırılar sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini belirterek onlarca polisin attığı mermilerden, gaz bombalarından ve uyguladığı işkencelerden dolayı cezalandırılmasını talep etti. Direnişin sokakların faşizme teslim edilemeyeceğini kanıtladığını açıklayan Aktan, sokağın sesinin herkese gösterildiğini açıkladı. İş bırakma eylemini sürdüren emekçiler çektikleri halaylarla direnişin coşkusunu yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Önceki İçerikKESK’in çağrısıyla binler Taksim’e yürüdü
Sonraki İçerikİşçi ve emekçiler ülke genelinde iş bıraktı