Halkların Birleşik Devrim Hareketi kuruldu

MLKP, PKK, TKP/ML, DKP, MKP, TKEP/L, TİKB, THKP-C/MLSPB ve Devrimci Karargah, güç ve eylem birliği olarak tanımladıkları Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin kuruluşunu ilan etti. 

HABER MERKEZİ- Türkiye Kuzey Kürdistan’da faaliyet yürüten devrimci parti ve örgütler, AKP iktidarına karşı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBD) çatısında bir araya geldiklerini ilan etti.

MLKP, PKK, TKP/ML, DKP, MKP, TKEP/L, TİKB, THKP-C/MLSPB ve Devrimci Karargah, Aralık ayından itibaren yürütülen tartışma sürecinin ardından güç ve eylem birliği olarak tanımladıkları Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin kuruluşunu ilan etti.

Kandil’de düzenlenen basın toplantısı ile açıklanan Halkların Birleşik Devrim Hareketi, silahlı mücadele dahil tüm alanlarda, devrimi yükseltmek için güçlerini birleştirdiklerini duyuruldu.

Kalan: Ortak mücadele edeceği, birlikte kazanacağız

Kandil’de PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan ve MLKP Hüseyin Demircioğlu Akademisi Komutanlığı’ndan Ferzad Can ile diğer parti ve örgütlerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen açıklamada, Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin deklarasyon metni açıklandı.

Basın toplantısında konuşan PKK Yürütme Komitesi Üyesi Kalkan şunları söyledi: “Bugün burada faşizmi kahredecek, halklarımız için ise yeni bir umut ışığı olacak bir bilgiyi paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Türkiye ve Kürdistan’ın devrimci örgütleri olarak Aralık ayından bu yana yürüttüğümüz tartışmaları, güç ve eylem birliği temelinde bir birliğe ulaştırdık. Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nde güçlerimizi birleştirip, ortak mücadele yürütmeye karar verdik.”

Kalkan, devrimci birliği, 12 Mart 1971 askeri faşist darbesinin 45. yıldönümü, 12 Mart 1995 Gazi Katliamı’nın 21. yıldönümü, 12 Mart 2004 Qamışlo katliamının 12 yıldönümünde ilan ederek, devrim, özgürlük ve sosyalizm için mücadelede kararlı olduklarını Türkiye ve Kürdistan halklarına duyurduklarını söyledi.

Kalkan, “Devrim ve sosyalizmin zaferde kararlı olduğunu bir kere daha ilan ediyoruz. 12 Mart 1971 darbesi Denizleri, Mahirleri, İbrahimleri katletti. Ancak onların ruhu, direnişleri, bilinçleri, amaç ve özlemleri burada bulunuyor. Özgürlük, demokrasi ve sosyalizm iddiamızı 45 yıl önce olduğu gibi bugünde sürdürüyoruz. Yeni bir faşist diktatörlük kurmaya çalışan AKP faşizmine karşı devrimi başarıya ve zafere götürme amacıyla bu birliği kurmuş bulunuyoruz. Faşizme karşı mücadele etmek isteyen tüm kesimlere birliğimiz açıktır, ortak mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız” şeklinde konuştu.

Can: Haklarımız artık alternatifsiz değildir

Basın toplantısında konuşan MLKP komutanlarından Ferzad Can da, Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ni tüm halklara kutladı. Can şunları söyledi: “Şunu söylemek istiyoruz; emperyalizme, kapitalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı halklarımız artık alternatifsiz değildir. Halkların Birleşik Devrim Hareketi demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik ve devrim şiarıyla oluşturulmuş devrimci birleşik bir önderliktir. Halklarımızı, işçi ve emekçileri, ezilenleri, başta aleviler olmak üzere farklı inançlara sahip halklarımızı, kadınları, gençleri Birleşik Devrim Hareketi saflarında birleşmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz. Halkların Birleşik Devrim Hareketi halklarımıza kutlu olsun diyor, zaferler getirmesini diliyoruz.”

Açıklamanın tam metni

Halkların Birleşik Devrim Hareketi adına Türkçe ve Kürtçe okunan metnin tamamı şu şekilde:

HALKLARIMIZA

Emperyalistler ve gerici ulus-devlet yapıları Ortadoğu’da yaşanan tüm kitlesel katliamların baş sorumlusudur. Emperyalistlerin Suriye’ye müdahalesiyle bölgesel savaş tüm insanlığı tehdit eden topyekun bir dünya savaşına doğru evrilmektedir. Emperyalistler ve yerli gerici faşist işbirlikçi iktidarlar bir yandan bölgedeki statüko, iktidarlarını ve hakimiyetlerini güçlendirerek yeniden kurmak için kendi aralarında kıyasıya rekabet ederken, diğer yandan ulusal, dinsel ve mezhepsel temelde halkları birbirine kırdırarak tüketmesi için de her türlü çabayı göstermektedir. AKP hükümeti emperyalistlerle birleşen ve çatışan çıkarları temelinde bölge halklarına karşı sürdürülen bu kanlı savaşta uluslararası ve bölgesel en kirli ittifaklar içerisindedir. Aynı biçimde ülke içinde de tüm halklarımıza karşı kanlı ve topyekûn bir saldırıya geçmiş durumdadır. Kendine yönelen tüm muhalefeti devlet terörü, sokak infazları, kitlesel katliamlar ve yaygın tutuklamalarla ezmeye çalışırken aynı zamanda Kürt halkına karşı da yüz binlik şehirleri tank ve top ateşiyle yerle bir ederek kitlesel soykırım uygulamaktadır. TC egemenlik sisteminin geleneksel, modern ve tüm gerici ve faşist güçleri arkasında toplayarak tüm muhalefeti ezmek ve tek parti diktatörlüğünü kurmak için çalışmaktadır. Bu kanlı ve faşist ittifakı da Kürt düşmanlığı üzerinden sürdürmektedir.

Bütün bunlar bir yandan halklarımız üzerinde ağır tahribata, acıya ve sömürüye yol açarken bir yandan da devrimci durumu olgunlaştırarak Halklarımızın Birleşik Devriminin önünü açmaktadır. Bugün bölgemizde ve ülkemizde devrim için imkanlar ve fırsatlar her zamankinden daha fazladır. Bu durum başaran bir devrimci öncülüğü acil ihtiyaç haline getirmiş bulunmaktadır.

Bu temelde dünyada ve bölgemizde ırkçı, dinci ve mezhepçi çatışmalar yükselirken bunlara alternatif olarak Rojava devrimi bütün gericilikleri reddeden ve tüm ezilenlere güven veren parlak bir umut ışığı olarak doğmuştur. Bundan dolayı Rojava ve birleşik olarak gelişen öz yönetim direnişi emperyalizmin olduğu gibi faşist AKP ve TC’nin de hedef tahtasındadır. Dolayısıyla bugün Rojava devrimini, Kürt öz yönetim direnişlerini ve halklarımızın Birleşik Devrim mücadelesini savunmak ve sürdürmek demek tüm ezilenlerin, emekçilerin, aydınların, demokratların ve tüm halkın can güvenliğini ve geleceğini savunmak demektir. Söz konusu bütün değerlere sahip çıkmak demek dünya halklarının geleceğini savunmak demektir. Bu düzen altında Türkiye’de hiçbir toplum kesiminin geleceği güvende değildir. Aleviler, laik demokrat kesimler, emekçiler, yoksullar, tüm muhalif güçler saldırı altındadır. Kürt özyönetim direnişleri kırılırsa AKP aynı saldırganlıkla ve acımasızlıkla Türkiye’deki muhalefeti kanla bastıracaktır.

Dolayısıyla Türkiye’de tüm ilerici, devrimci güçlerin ve emekçi halkın geleceği Kürt direnişinin geleceği ile iç içe geçmiştir.

Bizler Türkiye ve Kürdistan devrimci ve sosyalist güçleri olarak işbirlikçi faşist AKP ve TC egemenlik sistemine karşı silahlı mücadele de dahil tüm alanlarda ve tüm araç ve yöntemlerle devrimi yükseltmek için güçlerimizi Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nde birleştirdik. Birliğimiz dışımızdaki tüm direniş güçlerine açık olduğu gibi oluşacak tüm mücadele ve eylemlerin de içinde olacak, destek sunacak ve ileriye taşıyacaktır.

Birleşik Devrim Hareketimiz emperyalizme, kapitalizme, şovenizme, faşizme ve ırkçılığa karşı halklarımızın demokratik ve özgür geleceğini kazanmayı hedefler. Sistemle bütünleşen faşist AKP’nin toplumsal dayanaklarıyla birlikte halkın devrimci gücüyle yıkılmasını zorunlu görür.

AKP hükümeti toplumla birlikte doğayı da imha etmektedir. Kadına ve gençliğe düşmandır. İşçi sınıfı ve tüm emekçiler üzerinde sömürüyü ağırlaştırıp, kölelik koşullarını dayatmaktadır. Tüm halk kesimleri üzerinde baskıcı ve katliamcıdır.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, AKP hükümeti ve TC burjuva devletinin saldırısı altındaki tüm bu güçleri eğitip örgütlemeye ve birleştirip mücadeleye seferber etmeyi esas alır.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi ekolojik ve kadın özgürlükçü toplum için, işçi sınıfı ve emekçilerin hak ve özgürlüklerinin elde edilmesi için, Türkiye’de halk iktidarını ve Kürdistan’da demokratik öz yönetimleri kurarak halklarımızın özgür geleceğinin kazanılması için mücadele eder.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, faşizm ve gericilikten zarar gören herkesi başta kadınlar, gençler, işçiler ve emekçiler olmak üzere tüm ezilen halk kesimlerini özgürlük, demokrasi ve halkların kardeşliği için örgütlenmeye, birleşmeye ve mücadele etmeye çağırır.

Eğer önlenmezse mevcut durum kaçınılmaz olarak daha kanlı bir diktatörlüğe doğru gidecektir. Bu gidişi engelleyecek hiçbir düzen gücü ve kurumu kalmamıştır. Bu gidişi yalnız ve yalnız halkların birleşik direnişi ve devrimi önleyebilir. Ya daha kanlı bir diktatörlük kurulacak ya da halklarımız örgütlenip silahlanarak cihatçı faşist AKP çetesini dayanaklarıyla birlikte yerle bir edecektir.

Faşizm yıkılacak, halklarımızın birleşik devrimi kazanacaktır.

Faşizmi halklarımızın birleşik devrimi ile ezeceğiz.

HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ

(TKP/ML- PKK- THKP-C/MLSPB- MKP- TKEP/LENİNİST- TİKB- DKP- DEVRİMCİ KARARGAH- MLKP)

 

Önceki İçerikHHB Berkin’i vuran polisin kimliği açıkladı
Sonraki İçerikGazi’den Kürdistan’a katledenler hesap verecek /Foto-Haber