Demokratik Güç Birliği Platformu (Britanya) kuruldu

Demokratik Güç Birliği Platformu (Britanya) 19 Eylül 2013 günü yaptığı basın toplantısıyla kuruluşunu ilan etti.  Britanya Demokratik Güç Birliği Platformu tarafından gazetemize gönderilen açıklamaya öneminden dolayı yayınlıyoruz

HABER MERKEZİ (20.09.2013)-Demokratik Güç Birliği Platformu (Britanya) 19 Eylül 2013 tarihinde düzenlediği toplantıyla kuruluşunu basına ve kamuoyuna ilan ederken, Platform tarafından gazetemize gönderilen açıklamayı öneminden dolayı okurlarımızla paylaşıyoruz.

Demokratik Güç Birliği Platformu-Britanya kuruldu

Bizler aşağıda imzaları bulunan Türk, Kürt, Arap, Asuri, Ermeni kısaca Türkiye’den gelen çeşitli halk ve inanç gruplarından, siyasal yapılardan oluşan demokratik göçmen örgütleri olarak, 3 yıl önce ‘Gençlik Gelecektir, Geleceğimize Sahip Çıkalım’ şiarıyla gençliğin uyuşturucu ve mafya bataklığına sürüklenmesine karşı mücadele etmek için bir araya geldik. 

Bu mücadele doğrultusunda düzenli olarak toplanıp eylemler ve uzun soluklu kampanyalar organize ettik. Aynı zamanda Britanya hükümetinin uyguladığı toplumun sosyal haklarını elinden alan ‘kesinti politikalarına’ karşı çıkmak, ‘zorunlu din dersinin kaldırılması’ ve ‘Taksim-Gezi Direnişi’ ile dayanışma içinde olmak gibi birçok alanda ortaklaşa kampanyalar örgütleyerek mücadele geleneğimizi sürdürdük. Gelinen noktada, birlikte örgütlediğimiz eylemlilikler içerisinde karşılıklı güvenin ve dayanışmanın artması sonucu, mücadelemizi daha güçlü bir tarzda örgütlemeyi kararlaştırdık.

Bu nedenle mücadelemizi daha bir üst düzeyde merkezileştirmek için ‘Demokratik Güç Birliği Platformu’nu oluşturmaya karar verdiğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Amacımız, bugün yaşadığımız Britanya’da tüm hak gasplarına ve toplumsal sorunlara daha örgütlü ve kapsamlı bir şekilde müdahil olmaktır. Ayrıca geldiğimiz Anadolu ve Mezopotamya topraklarında yaşanan toplumsal sorunlara karşı duyarlılığımızı arttırmak ve bunları Britanya toplumunun gündemine taşımak gibi birçok sorumluluğumuz bulunuyor.

Demokratik Güç Birliği; Türkiye’nin demokratikleşmesi, Kürt ulusunun ulusal demokratik haklarının tanınması, Aleviler, Ezidiler, Hıristiyanlar ve diğer bütün inanç grupları, etnik ve kültürel haklarının elde edilmesi ve halklarımızın barış içinde, özgürlük ve eşitlik temelinde bir arada yaşaması amacına katkıda bulunmaya dönük önemli bir misyon üstlenmiştir.

İşçi sınıfı başta olmak üzere toplumun farklı sosyal kesimlerinin baskıya uğradığı hak ve özgürlüklerin giderek kısıtlandığı Türkiye‘de, eşitlik ve özgürlükler için yürütülen mücadeleye katkı sunmak istiyoruz.

Bizler, yaşadığımız ülkede Türk devleti ve Avrupa devletlerinin ikiyüzlü, insanlık düşmanı politikalarını yerli emekçiler içerisinde de teşhir ederek, Türkiye’de demokrasi mücadelesi verenlerle dayanışmayı ve halkların kardeşliğini güçlendirmek istiyoruz. Türk ve Kürt halkının, azınlık milliyetlerin, değişik inanç gruplarının eşit ve kardeşçe yaşayabileceği, işçilerin emekçilerin örgütlenmesinin önündeki tüm engellerin kalktığı, savaşsız ve sömürüsüz bir Türkiye’nin yaratılmasına katkımızı artırmak istiyoruz.

Demokratik Güç Birliği Platformu, Avrupa’da ve dünyada süren emek ve özgürlükler mücadelesinin de yanında olacaktır. Bunun yanında ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum anlayışını esas alarak doğanın katledilmesine göz yummayacağız ve kadının özgürlük mücadelesinin yanında yer alacağız. 

Türkiye’de ve bütün dünyada herkesin insan onuruna yaraşır bir düzen
içinde yaşaması, Anadolu’dan ve Mezopotamya’dan başlayarak, dünya genelinde
barışın egemen olması umudunu ve mücadelesini paylaşan Demokratik Güç Birliği Platformu, önümüzdeki süreçte paneller, toplantılar, seminerler, konserler, kampanyalar düzenleyecektir. Demokrasi ve özgürlükten yana olan herkesi, etkinliklere katılmaya, gücümüzü birleştirmeye, geleceği birlikte paylaşmaya davet ediyoruz.

Türk devletinin kuruluşundan günümüze kadar süre gelen; tek dil, tek millet, tek bayrak, tek dine dayalı asimilasyon politikası, demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüklere düşmandır.

Halklara ve inançlara düşman tüm bu politikalar, Türk devletinin, ayrımcı, ırkçı ve faşist karakterinin sonucudur.

Demokratik Güç Birliği Platformu olarak, devletin bu politikalarına karşı tek dilli değil, çok dilli; tek uluslu değil, çok uluslu; tek dinli değil, farklı inançlardan bir toplumsal yaşam istiyoruz. 

Bizler; tüm ezilenler, yok sayılanlar, baskı altında tutulanlar, farklı ulus ve dinlere sahip oldukları için katliamdan geçirilenler, cezaevinde ölümle karşı karşıya bırakılanlar için; demokrasi, özgürlük ve eşitlik talep ediyoruz!

Demokratik Güç Birliği Platformu-Britanya’da Yer Alan Kurumlar:

FED-BIR (BRITANYA KURD DERNEKLERI FEDERASYONU)

BRITANYA ( ALEVİ KÜLTÜR MERKEZLERİ )

GİK-DER (Göçmen İşçiler Kültür Derneği)

YÜZ ÇİÇEK AÇSIN KÜLTÜR MERKEZİ

TOHUM KÜLTÜR MERKEZİ

EL-COM (Elbistan Community Centre)

DAYMER (Daymer Kurdish Turkish Community Centre)

TİLKİLİLER DERNEĞİ

KIRKISRAKLILAR DAYANIŞMA MERKEZİ

DERSİMLİLER DERNEĞİ

LONDRA KOÇGİRİLİLER DERNEĞİ

KOMKAR (Avrupa Kürdistan Dernekleri Konfederasyonu)

PAZ DER

NURHAKLILAR DAYANIŞMA DERNEĞİ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki İçerikDersim’de AKSA direnişi eylemlerle devam ediyor
Sonraki İçerikODTÜ’den direnişe devam mesajı