TKMP: Devrimci tutsaklar teslim alınamaz

Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP) Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi önünde 2 Nisan’da yaptığı basın açıklamasıyla, bu hapishanede uygulanan 10 kitap yasağını ve Hapishane Müdürü Haydar Ali Ak’ın hücrelere girerek tutsaklara yaptığı saldırıları protesto etti

HABER MERKEZİ (02.04.2013)- Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP) Tekirdağ 2 No’lu Hapishanesi önünde yaptığı basın açıklamasıyla hapishanede uygulanan kitap yasağıyla dayatılan tecridi protesto etti.

10 kitap sınırlamasıyla devrimci ve yurtsever tutsaklara saldırılar yapılarak düşüncelerinden vazgeçmelerinin sağlanmaya çalışıldığı ifade edilen basın açıklamasında, ülkemizdeki demokratikleşme söylemlerinin gerçekliği yansıtmadığı belirtilerek devletin tutsaklara keyfi uygulamalarla çeşitli saldırılar yaptığı açıklandı.  

Hapishane Müdürü Haydar Ali Ak hücrelere girerek tutsaklara saldırılıyor

Basın açıklaması şu ifadelerle devam etti: “Bu saldırıların bir durağı da daha önce de tutsaklara yönelik boyutlu saldırılarıyla gündeme gelen Tekirdağ 2 No’lu Hapishanesi’dir. Bu zindanda saldırıların kazandığı boyut dikkat çekicidir. Özellikle Hapishane Müdürü Haydar Ali Ak, birer birer hücrelere girerek saldırılarda bulunuyor, işkence yapıyor. Son olarak Mart ayı başında tutsaklara yönelik hapishane idaresi tarafından yapılan bildirimde; 15 Mart tarihine kadar tutsakların ellerinde bulunan kitaplardan 10 adedini belirlemeleri, geri kalanlarınsa hapishane idaresine teslim edilmesi istenmekte, verilmediği takdirde zorla alınacağı ifade edilmekteydi.

Konuya ilişkin devrimci ve yurtsever tutsaklar yazılı itirazda bulunmuş ancak itiraza yanıt hapishane idaresinin saldırgan niteliğine uygun olarak 15 Mart tarihinde hücrelerin basılması, tutsaklara saldırılması olmuştur. Egemenler ne zaman ‘demokratikleşiyoruz’ diyerek propaganda yapsalar, arkasından ilk iş olarak devrimci mücadeleye saldırıyorlar. Kitap sınırlamasının anlamı da budur. Amacı, beyinleri çürütmek, teslim almaktır. Kendisine direnenleri bastırmak ve direniş düşüncesini yok etmek için her yolu kullanıyorlar.”

Devrimci tutsaklar teslim alınamaz

Tutsakların sürgün sevklerle aileleriyle bağının koparılmaya çalışıldığının belirtildiği basın açıklaması, bu saldırıların bir parçası olarak tutsakların ailelerinin yaşadığı yerlerden çok uzak yerlere sürgün edildikleri anlatıldı.  Tutsakların örgütlü duruşuna, iradesine yani bilincine yapılan saldırıların anlatıldığı basın açıklaması, hapishanelerde Adalet Bakanlığı’nın Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği “Her ne şekilde olursa olsun hapishanelerdeki devrimci örgütlerin tasfiye edilmesi gerekmektedir.” şeklindeki talimatına uygun hareket edildiği açıklandı.

Önceki İçerikYazı-Yorum
Sonraki İçerik“Hocama dokunma”