‘’Saray’ın için akıtacak kanımız yok’’

Çünkü artık asker aileleride dahil geniş yığınlar AKP/Erdoğan iktidarının gerçek yüzünü ve kandan beslendiğini görmektedirler. Bu sürecin ve tepkilerin yaygınlaşması AKP/Erdoğan iktidarını en çok zora sokacak ve teşhir edecek yanlardan biri olacaktır.

HABER MERKEZİ (25.08.2015)-Türk hâkim sınıfları ve somuttaki temsilcisi AKP iktidarı kendi gerici iktidarlarını sağlama almak için halklara pervasızca saldırmaya devam ediyor. Genetik olarak tarihin her sürecinde gerici bir zeminde duran ve beslenen Türk hakim sınıfları bu gerici niteliğinden hiçbir şey kaybetmeden hatta daha da pekiştirerek kendi varlıklarını kan ve zor üzerinden devam ettirmektedir.

Türk hâkim sınıflarının tarihin her sürecinde kendi kirli politikalarını hayata geçirmek ve meşrutiyet kazandırmak için kullandıkları en güçlü zeminlerden biride kuşkusuz ki milliyetçilik ve şovenizmdir. Geniş yığınları zehirlediği milliyetçilik ve şovenizm zahiri ile kendi gerici iktidarlarına ve kirli politikalarına dayanak yapmışlardır ve yapmaya devam ediyorlar. Vatan- millet gibi gerici manipülasyon ve naralar eşliğinde kitleler tüm gerici iktidarların politik manevralarının parçası yapılmaya çalışılmış ve bundada önemli oranda başarılı olmuştur. Türk hâkim sınıflarının tüm tarihsel sürecine baktığımızda bu gerici zemin üzerinde kitleler kışkırtılmış, harekete geçirilmiş ve birçok katliam ve saldırının öznesi haline getirilmiştir. Bununla birlikte bu zemin üzerinde yine halklar karşı karşıya getirilerek birbirine kırdırılmaya çalışılmıştır.

Son kırk yıllık savaş sürecinde de hâkim sınıfların en çok sarıldıkları ve kullandıkları kirli politikalardan biri milliyetçilik ve şovenizm olmuştur. Kürt ulusu başta olmak üzere çeşitli milliyet ve inançlardan halklara ve onların örgütlü devrimci ve ilerici güçlerine karşı yürütülen kirli savaşta gerici hakim sınıfların kitleleri manipüle ederek ve zehirleyerek kullandıkları en güçlü argüman yine milliyetçilik ve şovenizm olmuştur. Bu gerici zemin o kadar kirli bir minvalde ele alınarak propaganda edilmiştir ki kitlesel linçler ve katliamlara kadar dönüşmüştür. Yakın tarihsel süreci dahi ele aldığımızda bunun onlarca örneğini verebiliriz.

‘’ Vatan için ölmeye hazırız’dan, sarayınız için kan akıtmayacağız’a’’

AKP iktidarının devreye soktuğu yeni savaş konsepti çerçevesinde şiddetlenen çatışmalar ve bunun sonucunda her gün yaşanan asker ölümleri artık eskisi gibi vatan- millet edebiyatı naralarına malzeme yapılamamaktadır. Ki son dönemlerde en çok konuşulan ve tartışılan meselelerden biri asker cenaze törenlerinde ailelerin devlete ve özelde de AKP/Erdoğan iktidarına karşı gösterdikler tepki olmaktadır. Yine eskisi gibi kendi gerici savaşını meşrulaştırmak için ölen asker aileleri başta olmak üzere kitleleri milliyetçilik argümanı ile kendisine yedeklemeye çalışan AKP iktidarı bu sefer hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Asker cenazelerine katılan devlet ve bakanları aileler tarafından protesto edilerek ölümlerden direkt AKP/Erdoğan iktidarının sorumlu olduklarını belirtmeleri toplumsal mücadele anlamında çok önemli bir yerde durmaktadır. Bu şunu göstermektedir ki artık eskisi gibi gerici iktidarlar istedikleri gibi kitleleri gerici propaganda ve manipülasyonlarla kandırarak kendinse yedekleyememektedir. Çünkü artık asker aileleride dahil geniş yığınlar AKP/Erdoğan iktidarının gerçek yüzünü ve kandan beslendiğini görmektedirler. Bu sürecin ve tepkilerin yaygınlaşması AKP/Erdoğan iktidarını en çok zora sokacak ve teşhir edecek yanlardan biri olacaktır. Ki belki de cumhuriyet tarihi boyunca olmayan bir durum olarak ölen bir askerin Yarbay olan abisinin cenazede göstermiş olduğu tepki en çok tartışılan ve devleti zor durumda bırakan bir yerde durmaktadır. Proleter devrimciler başta olmak üzere tüm devrimci ilerici toplumsal güçler bu zemini iyi değerlendirerek ve somut politikalar geliştirerek oluşan bu olumlu tepkiyi daha da yaygınlaştırarak AKP/Erdoğan iktidarını teşhir etmeli ve yalnızlaştırmalıdır.

Önceki İçerikKurdistan dişewite…
Sonraki İçerikErdal Ataş Dersimde’ki çalışmalarını sonlandırdı