MİT Kanun Tasarısı’nın ilk dört maddesi kabul edildi

Meclis Genel Kurulu’nda dün yapılan görüşmelerde, MİT Kanun Tasarısı’nın ilk dört maddesi kabul edilirken, görüşmelere bugün de devam edilecek   

HABER MERKEZİ (16.04.2014)- Meclis Genel Kurulu’ndaki dün yapılan görüşmelerde MİT Kanun Tasarısı’nı ilk dört maddesi kabul edildi. Görüşmeler bugün de devam edecek.

Teklifin birinci maddesinde AKP’nin önergesiyle değişikliğe gidildi.

MİT’in görevleri arasındaki “Bakanlar Kurulu’nca verilen her türlü görevi yerine getirmek ” cümlesindeki “her türlü” ibaresi metinden çıkarılarak ilk değişiklik yapıldı. İkinci fıkrada yapılan değişiklikle de “üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak” ibaresi metne eklendi.

MİT’in yetkileri genişletiliyor

Kabul edilen birinci maddeye göre, MİT’in görevleri arasında şunlar yer alıyor: “Dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulu’nca verilen görevleri yerine getirmek” , “Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlarla, siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak” , “İstihbarat kapasitesini, niteliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, çağdaş istihbarat teşkilat usul ve yöntemlerini araştırmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygun görülenleri temin etmek”   

MİT’e kanunla belirlenen görevler dışında görev verilemeyecek.

MİT istediği verilere kolayca ulaşabilecek

MİT, yerli ve yabancı her türlü kurum ve kuruluşla, tüm örgütler, oluşumlar ve kişilerle doğrudan ilişki kurabilecek, uygun koordinasyon yöntemlerini uygulayabilecek.

MİT, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarla, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilecek, bunlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden, iletişim alt yapısından yararlanabilecek ve bunlarla irtibat kurabilecek. Bu kapsamda talepte bulunulanlar, kendi mevzuatlarındaki hükümleri gerekçe göstermek suretiyle talebin yerine getirilmesinden kaçınamayacak.

MİT mensupları tutuklu ve hükümlülerle görüşebilecek

Türk Ceza Kanunu’nun “Devletin güvenliğine karşı suçlar” , “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar” , “Milli savunmaya karşı suçlar” , “Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk” başlıklı maddelerinde yer alan suçlara (Halkı askerlikten soğutma, askeri itaatsizliğe teşvik, seferberlikle ilgili görevin ihmali, düşmandan ünvan ve benzeri payeler kabulü ve askeri yasak bölgelere girme başlıklı 318, 319, 324, 325 ve 332. maddeleri hariç olmak üzere) ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda ifade tutanaklarına, her türlü bilgi ve belgeye erişebilecek, bunlardan örnek alabilecek.

Bu maddede yer alan istisnalar, verilen önergenin kabul edilmesiyle maddeye eklendi.

MİT mensupları görevlerini yerine getirirken “ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle görüşebilecek, görüşmeler yaptırabilecek, görevinin gereği siyasi terör dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek.” Bu maddede yer alan “görüşmeler yaptırabilecek” ibaresi, verilen önergenin kabulüyle metne eklendi.

 

Önceki İçerik1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na yine yasak geldi
Sonraki İçerik‘Uluslararası Hapishaneler Sempozyumu’nda buluşalım’