Hozat’ta Dersim katliamı anması

Dersim katliamı Dersim’in Hozat ilçesinde yapılan eylemle protesto edildi

DERSİM (04.05.2015) – Dersim Kültür Derneği’nin çağrısıyla saat 9.30 dernek önünde bir araya gelen kitle Hozat Karabakır ( Bargini Köyü Sekesure Mezrası ) ‘ında 1938 de yapılan katliamı lanetlendi.

 Karabakır ( Bargini Köyü Sekesure) Mezrası’na gelindiğinde1938’de katledilen Bargini köyü anıtında mumlar yakılarak, anma gerçekleştirildi. Anmada okunan açıklamada su ifadelere yer verildi: “Dersim ve Dersimde yaşanan soykırımlarla ilgili olarak günümüze kadar gelen bilgi, belge yazılı ve sözlü arşivlere bir bütün olarak bakıldığında tek ve mutlak sonuç;  Devlettin can ve mallarını koruması gereken halkına karşı acımasızca bir soykırım gerçekleştirmiştir.”

‘Dersimlilerin dik duruşu devlet tarafından çıbanbaşı olarak değerlendirilmiştir’

“1938, Dersim halkına karşı girişilen soykırımlarının finalidir.  1200 yıllarda Müslüman Arapların Anadolu ya gelmeleriyle birlikte Alevilere karşı başlatmış oldukları kırımlarla birlikte,  Dersim Alevileri de bundan nasibini almışlardır.  1930’lu yıllara kadar kısmen özerk olarak yaşamlarını sürdüren Dersimliler cumhuriyetin kurulmasıyla üzerlerindeki baskılar artmaya başlamıştır.  Bölgeye gönderilen müfettişlerden İbrahim Tali ve Hamdi Bey askeri harekât yerine sürgün yoluyla bu insanlara asimilasyonun uygulanmasının daha yararlı olacağını belirtseler de daha sonra bölgeye gönderilen Fevzi Çakmak Dersim’in Osmanlı döneminden beri devlete karşı duruşları ile çıbanbaşı olduğunu ve mutlaka bir askeri harekâtın yapılmasının zorunluluğuna vurgu yapmıştır. Bunun üzerine,  meclis peş peşe Dersim için kanunlar çıkarmıştır. 1937 yılında Seyit Rıza ve beraberindekilerin idamlarına müteakiben 1938 yılı Dersimliler için; 2. Kerbela olayına dönüşür. Hükümet uluslararası savaş hukukunu hiçe sayarak Dersimde, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmaksızın, bir soykırım gerçekleşmiştir. Ve bu kıyımlar günümüzde Maraş, Çorum, Sivas, Roboski, Şengal, Rojova ve birkaç gün önce Suriye Alevilere uygulanmaya devam edilmiştir. “

Dersimli çocuklarımız evlatlık olarak verilmiştir’

Dersim’in kızılbaş halkı üzerine devlet tüm silahlarını acımasızca denemiştir.   Aileler toplu infaz edilmiş ve bazı ailelerin kızları ise evlatlık alınmıştır.  Neresinden bakarsanız bakın Dersim Soykırımı bir utanç abidesidir.  Dersim’in her karış toprağında bu izlere rastlamak mümkündür.  Bugün üzerinde bulunduğumuz Hozat ilçemizin Bargin Köyünde de bu soykırımlar gerçekleştirilmiştir.  Ve bu toprakların her karışı soykırımlara tanıklık etmiştir. Bizler düşen görev atalarımızın 1938’ler ve öncesinde göstermiş oldukları direnme gücünü aynı devrimci ruh ve dinamikle ileriye taşımak ve doğamızı, inancımızı, kimliğimizi ve kültürümüzü koruyarak gelecek nesillere bir miras olarak bırakmak görevimizdir.

Buradan devlete sesleniyoruz: biran önce Dersim halkından özür dillenmeli ve onarılan askeri kışlanın ‘Dersim 38 soykırım müzesi’ isminin verilmesi ve soykırımın kabul edilerek arşivlerinin açılmasını talep ediyoruz.   Basın açıklamasından sonra anma sonlandırıldı. Basın açıklamasına DHF ve devrimci kurumlar destek verdi.

 

Önceki İçerik‘Arşivler açılsın hesap verilsin!
Sonraki İçerikSuriye’de ve Irak’ta güncel durum