Dersim halkı tutsaklarına sahip çıktı

Dersim’de tutsak aileleri Malatya E Tipi Hapishanesi’nde hapishane yönetiminin keyfi uygulamalarına karşı açlık grevi başlatan ve sürgüne gönderilen tutsaklar için bir basın açıklaması yaptı

DERSİM (04.11.2013)-  Malatya E Tipi Hapishanesi’nde, hapishane yönetiminin keyfi uygulamaları ile psikolojik baskılarına karşı TKP/ML ve MKP dava tutsakları tarafından, 25 Ekim’de açlık grevine başlanmıştı. Açlık grevine devam eden MKP dava tutsaklarından 9’u, Adalet Bakanlığı tarafından başka hapishanelere sürgün edildi. Bu uygulamalara yönelik Dersim halkı da sokağa çıkarak tutsaklarına sahip çıktı.

Dün saat 16.00’da Sanat Sokağı’nda toplanan kitle alkışlarla ve sloganlarla Seyit Rıza Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş sırasında “Devrimci tutsaklar onurumuzdur”,”İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” ,“İçerde dışarıda hücreleri parçala’’sloganlarını atıldı.

‘Bir ülkede demokrasi olup olmadığını anlamak için hapishanelere bakmak yeterlidir’

Yürüyüşün ardından Rıza Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Egemen sistemin faşist karakteri her önemli süreçte önce hapishanelerde gerçek yüzünü açığa vurmuştur ve bu saldırılar tesadüf değildir. Tabii ki böyle süreçlerde zindanlarda ser verip sır vermeme geleneğini sürdüren tutsaklara yönelik ağır baskıların uygulanması kuşkusuzdur. Yaratılan gelenek hapishane yöneticilerinde korkuları olan tutsakların zindanları yaşanabilir, bir alan olarak yaratmasıdır.

Bir ülkede demokrasi olup olmadığını anlamak için hapishanelere bakmak yeterlidir.  Özellikle son dönemlerde: Kadın, çocuk, ihtiyar, öğrenci, aydın, sanatçı, öğretmen, avukat ve daha sayabileceğimiz her kesimden binlerce devrimci, demokrat, yurtsever, işçi, emekçiler  ‘terörist’ oldukları gerekçesiyle tutuklu ve süreklileştirilen operasyonlarla demokratik haklar mücadelesi yürüten en geniş kesime yönelik gözaltı ve tutuklama terörü hız kesmeden devam ettiriliyor.

Hapishanelerde tutsakların en temel insani halkları ve talepleri tecrit politikasında ısrar edilerek yok sayılmaya devam ediliyor, keyfi uygulamalarla tecrit daha da boyutlandırılmak isteniyor. Örneğin: Erzurum da tutsaklara görüş yasağının uygulanması, her tutsağa bir avukat talebinin uygulanması gibi baskılar.

Tecrit İşkencesi hapishanelerde 13 yılı aşkın bir süredir devrimci tutsaklara dayatılan kimliksizleştirme, teslim alma ve katletme politikası hızından bir şey kaybetmeksizin sürdürülüyor

   -Malatya E Tipi Hapishanesi’nde C-2 ve C-3 koğuşlarında tutulan MKP dava tutsakları ile TKP/ML dava tutsakları, hapishanelerdeki keyfi dayatmalara ve psikolojik işkencelere karşı süresiz açlık grevi direnişine başlamış durumdalar, tutsaklarsüresiz açlık grevine başlama nedenlerini açıkladı.

     – Malatya hapishanesinde tutuklu ve hükümlü tutulan devrimci tutsaklara hiçbir hukuki dayanağı olmayan uygulamalarla karşılaşıyorlar, sürekli hale gelen keyfi uygulamalar sürgün boyutuna evirilerek; Elbistan ve Tokat Hapishanelere sürgün edilmişlerdir. Bu keyfi uygulamalar gün geçtikçe artmakta, son olarak tutsakların dışarıyla olan iletişim hakları açık – kapalı görüşler engellenmek de; tutsaklar mahkemeye geliş ve gidişlerinde ringlerden indirilerek ters kelepçeyle hücrelere atılmak suretiyle fiziki saldırılara maruz bırakılmaktadır. Tutsaklara işbirliği ve teslimiyet dayatılmaktadır. Ayrıca iki tutsağın vücudunda bulunan şarapnel parçaları çıkarılmayarak sakat bırakılmaya çalışılmakta sağlık haklarından maruz bırakılmaktadır.

 -Dava içeriği aynı olmasına rağmen dosyalar ayrılmakta her tutukluya yasal olarak uygulanması gereken prosedürlerin dışına çıkılarak, psikolojik baskılarla sindirilmek istenilmektedir. . -Hapishaneden mahkemeye ve hastaneye götürülmeleri sırasında ters kelepçe takılarak muayene esnasında kelepçe çıkarılmıyor. Tutsaklardan kol saatini çıkarmaları isteniyor. Bu keyfi uygulamaya karşı koyan tutsaklar jandarma tarafından darp ediliyor.

-Tutsağın muayene sırasında doktoruyla baş başa kalması gerekirken, jandarma buna izin vermeyerek odadan çıkmıyor ve bu keyfi uygulamaya doktorlar da sessiz kalıyor.

-Tutsakların hapishanede birbirleriyle sohbet hakları gasp ediliyor.

-Havalandırma ve ring araçlarına kamera takılarak psikolojik işkence yapılıyor.

-Tutsakları ziyaret etmek isteyen ailelere ince arama adı altında onur kırıcı davranışlarda bulunulurken, ziyarete giden kadınlara ise tacizde bulunuluyor

Biz aileler olarak çocuklarımıza uygulanan bu teslim alma saldırısına karşı çocuklarımızın başlatmış oldukları süresiz açlık grevi direnişi dışarıda bizlerinde direnişimiz olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. İçeride devrimci tutsaklara yapılan saldırılar sonucunda doğabilecek herhangi bir olumsuz durumdan Malatya hapishane yönetimi ve Adalet bakanlığı sorumludur. Çocuklarımızın yukarda sıraladığımız taleplerini doğru buluyor,  bir an önce taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Bu istemlerimizin takipçisi olacağımızı kamuoyu karşısında ilan ediyoruz. “

Basın açıklaması sloganlar eşliğinde sonlandırıldı. Eyleme devrimci kurumlar da destek verdi.                                     

 

 

Önceki İçerikYüz binler Kadıköy’de inanç özgürlüğü ve eşitlik için buluştu
Sonraki İçerikDGH’den YÇKM’de YÖK’e karşı etkinlik