1. Ortadoğu Demokratik Gençlik Konferansı son buldu

Amed’de üç gün boyunca devam eden 1. Ortadoğu Demokratik Gençlik Konferansı birçok Ortadoğu ülkesinden gençlerin katılımı ile son buldu

AMED (17.03.2015) – Amed’de üç gündür devam 1. Ortadoğu Demokratik Gençlik Konferansı sona erdi. 400 delege ile birçok Ortadoğu ülkesinden ve çeşitli etnik ve inanç gruplarından delegelerin katıldığı Ortadoğu Gençlik Konferansı’nda ayrıca Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinden de gözlemci olarak gelen delegeler hazır bulundu. Yoğun tartışmalara sahne olan 3.ve son oturumda ayrıca Ortadoğu Genç Kadın Konferansı’nın kurulması da önerildi. “Genç kadınların örgütlenmesinin büyütülmesi ve her alanda erkek egemen zihniyete karşı mücadele yürütülmesi kararlaştırılmıştır” denildi. Bunun yanı sıra toplumun temel dinamiğinin gençlik ve kadın olduğuna sıkça değinilen son günde, “Erkek egemen zihniyetin kapitalizmle Ortadoğu’da derinleşmesi toplumun inşa gücü ve yaratıcı gücü olan kadının tarihte görülmemiş katliamlar yaşamasına sebep olmuştur. Kapitalizmin özel savaş ve eğitim politikaları, liberalizm ideolojisi gençliği sindirmeye, toplumsal karakterinden soyutlamaya dönüktür” ifadeleri yer aldı. Konferansın kararlarında, emperyalizmin ve bölgedeki işbirlikçi rejimlerin desteğiyle yapılan faşist saldırılara karşı Ortadoğu’da ki tüm halkların mücadelesini ortak mücadele ile geliştirme çağrısı yapıldı. “Ulusların kendi kaderini tayin etme, kendi kültürlerini yaşatma ve geliştirme, kendi inançlarını seçme ve anadillerini kullanma hakkı için tüm kimliklerin asimilasyonlarına karşı mücadele etmeyi hedefliyoruz” denildi.

68 kuşağı ve öğrenci direnişleri üzerine yapılan tartışmalar da Demokratik Gençlik Hareketi de söz alarak 68 Kuşağı içerisinden en keskin çıkışın Kaypakkaya olduğunun ve Kaypakkaya’nın gerek Kürt Ulusal Sorunu gerekse Kemalizm üzerine yaptığı değerlendirmelerle bu kuşak içerisinde farklı bir yerde konumlandığının altını çizdiler. UKKTH perspektifinin Türkiye/Kuzey Kürdistan coğrafyasında Kaypakkaya ile birlikte somutlaştığını ifade eden Demokratik Gençlik Hareketi HDP üzerinden de sıklıkla vurgulanan seçim barajı ve parlamento tartışmalarında ise yaptıkları konuşmada; “Kürt ulusunun nihai zaferinin genel seçimlerle sınırlandırılması algısını eleştirirken, parlamentonun yalnızca taktiksel bir araç olarak kullanılabileceğinin, ancak temel mücadele biçimi olarak kitlelere sunulmasının ve böylesi bir algı yaratılmasının yanlışlığına dikkat çekip gerek Ulusal Mücadele de gerekse sınıf mücadelesinde bu tarz algıların hatalı belirtildi. Son olarak ise sıkılıkla bahsi geçen Emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele tartışmasında Demokratik Gençlik Hareketi “Emperyalizme ve kapitalizm karşı mücadele ve nihai zaferin sistem içi iyileştirmelerle ve reformlarla olamayacağını” belirterek; bunun ancak ve ancak bu sistemlerin kökünden yıkılmasıyla olacağının ve bunun da sosyalizm ile gerçekleşeceğini ifade ederek konuşmalarını sonlandırdılar

Üç günün sonunda tartışılan başlıklar üzerinden konferans iradesinin belirlediği konferans koordinasyonu alınan kararları oylama sunarak Ortadoğu ülkelerinde ki gençlik örgütlerinin ortak bir platform veya federasyon kurma üzerine yapacakları görüşmeler ve tartışmaların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirterek kararları oylamaya sundu. Konferans delegeleri tarafından oylamaya sunularak alınan kararlar ise şöyle sıralanıyor; “Ortadoğu demokratik gençliği olarak insanlık suçu olan recm, kadın sünneti, tecavüz ve kadın cinayetlerine, her türlü fiziki ve psikolijk şiddete, gerici, sömürücü zihneyete karşı mücadeleyi yükseltmeyi kararlaştırıyoruz.

Toplumun öncü iki dinamiği olan genç ve kadın kimliğini taşıyan genç kadınların toplumun değişiminde ve özgürleşmesinde temel güç olduğu, bu nedenle demokratik toplum adına genç kadınların örgütlenmesinin büyütülmesi ve her alanda erkek egemen zihniyete karşı mücadele yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Etnik ve kültürel çeşitliliğe saygı gösteren çoğulcu ve demokratik toplumu inşa etmek için halk kitlelerinin faşist örgütlere karşı Kobane halkının mücadelesini, direnişini ve direngenliğini selamlıyoruz.

Kendi toplumunun özgürlüğü için mücadele eden YPJ öncülüğündeki tüm direnişçi kadınları selamlıyoruz.

Kobane bu savaşta zaferi elde etmiştir. Bu zafer de ancak Kobanê halkının dönmesi ile büyüyecektir. Bu bağlamda Kobanê’nin yeniden inşası için tüm ülkeleri dayanışmaya çağırıyoruz.

Gazze direnişi Filistin direnişinde önemli bir sembol haline gelmiştir. Gazze’deki direnişini büyütmek için Gazze’nin yeniden inşa edilmesi ve ablukanın kaldırılması için mücadeleyi yükseltelim.

Kobanê zaferiyle dayanışmak için Kobanê’yi bir heyet olarak ziyaret etmeyi öneriyoruz.

Kürdistan özgürlük mücadelesini Ortadoğu ve bütün insanlığın özgür yaşam mücadelesine dönüştüren bu amaçtan dolayı uluslararası geliştirilen komployla esaret altına alınan Kürt Halk Önderi sn. Abdullah Öcalan ö için mücadelenin yayılmasını ve yükseltilmesini kararlaştırıyoruz.

Filistin toprağın özgürleştirilmesi ve Filistinli mültecilerinin geri dönmesi için siyonizme karşı yürütülen Filistin halkının mücadelesini, direnişi ve direngenliğini selamlıyoruz.

Siyonist devletin tecrit edilmesi için uluslararası boykot hareketini desteklenmesini gereklidir. Siyonist devletle ilişkilerinin kesilmesi için gereken kitle basıncını yükseltmeyi kararlaştırıyoruz.

Ortadoğu Demokratik Gençlik Konferansı Ortadoğu halklarının özgürleştirilmesini, adil ve demokratik yapılanmanın kurulmasını hedef alır. Bu nedenle ortak mücadele hattının örülmesi amacıyla konferans kararlarının uygulanması, yeni yapıların eklenmesi, var olan yapılar arasındaki koordinasyon buluşmaların sağlanması için bir koordinasyonun kurulması kararlaştırmıştır.

İkinci Ortadoğu Demokratik Gençlik Konferansının yapılması kararlaştırılmıştır.

Konferansa katılan Ortadoğu ülkelerinden ez az 1 en fazla 2 üye temsiliyeti ile koordinasyon kurulur. Koordinasyon konferansa katılan ülkelerden genişleme yönünde inisiyatif alır. Koordinasyon en kısa sürede toplanmayı hedefleyecektir. Koordinasyon bir sonra ki konferansın toplanması için gerekli hazırlıkları yapar ve alt komisyonları kurar.

Konferansa katılan ve konferansın ortak ilklerini kabul eden gençlik örgütleri, kendi ülkelerinde birleşik mücadeleyi kurmayı ve büyütmeyi hedefler.

Ortadoğu Genç Kadın Konferansı’nın toplanmasını öneriyoruz.

Konferanslar toplana kadar süreçlerde tüm ülkelerde Ortadoğu’da gençliği rolü ve ortak mücadele hattı konulu çalıştaylar, forum ve paneller düzenlenmesini öneriyoruz.

Ortadoğu’da gençliğin ortaklaşması ve birlikteliğin için her yıl farklı ülkelerde gençlik kampı örgütleyelim.

Ortadoğu Demokratik Gençliği arasındaki bağın ve mücadelenin gelişmesi için bir iletişim ağı kuralım.

Ortadoğu’da tecrübelerin değerlendirilip diğer ülkerelere aktarılacak ortak bir alan yaratılması gerekiyor. Bir gençlik köyünün Kobane’de oluşturulması önerimizdir.

Ortadoğu direnişlerinde mücadele aracı olarak kullanılan manevi öneme sahip sembolik değer taşıyan araçların bir sergi halinde tüm Ortadoğu ülkelerinde dolaştırılmasını öneriyoruz.”

Önceki İçerikADKH: ‘Kadınlar Zirveleri Zaptediyor!’
Sonraki İçerikMKP Newroz ateşiyle savaşı yükseltme çağrısı yaptı