YÖK protestolarla karşılandı

12 Eylül askeri AFC’si tarafından tamamen gerici bir zeminde kurulan YÖK Ülke genelinde gerçekleştirilen eylemlerle protesto edildi. Birçok yerde yapılan eylemlere azınca saldıran Polis ve ÖGB onlarca öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı

HABER MERKEZİ (06.11.2015)- 12 Eylül ASF(Askeri Faşist Cuntası) tarafından kurulan YÖK bugün Ülke genelinde gerçekleştirilen eylemlerle protesto edildi. Üniversiteler üzerinde devletin gerici bir sopası ve baskı aygıtı olarak kurulan YÖK her türlü anti bilimsel eğitim anlayışının ve sistemin gerici politikaları doğrultusunda gençliği şekillendirmeye çalıştığı temel gerici ve faşist aygıtlardan biridir. Kuruluşundan günümüze dek bu gerici niteliğinden kaynaklı YÖK üniversite gençliği başta olmak üzere, Eğitim emekçileri ve tüm devrimci-ilerici toplumsal güçler tarafından kaldırılması noktasında protesto edilmiştir. Fakat bunlara rağmen YÖK AKP iktidarı ile birlikte daha da gericicileştirilerek ve yetkileri daha da arttırılarak gençliğe karşı konumlandırılmıştır. Bilimsel, özerk ve demokratik bir eğitim isteyen gençliğin bu gerici ve baskı aygıtı olan YÖK’e karşı mücadelesi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada daha da büyüyerek devam edecektir.

Bu 6 Kasım’da da YÖK onlarca yerde gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerle protesto edildi. Birçok yerde yapılan YÖK protestoları polis ve ÖGB’nin pervasız saldırılarına maruz kaldı. Yapılan eylemlere azgınca saldıran polis ve ÖGB onlarca öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.

İstanbul

İstanbul’da aralarında DGH’nin de olduğu devrimci-demokrat-yurtsever gençlik örgütlerinin düzenlediği 6 Kasım YÖK protestosu saat 14.00’da İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde toplanan kitlenin yürüyüşe geçmesiyle başladı. Fen Fakültesi kapısında Çevik Kuvvet-Özel Tim polisleri öğrencilerin etrafını sardı, ÖGB de öğrencilerin arkasından kapıları kapattı. Sıkışan öğrencilere plastik mermi ve biber gazıyla saldıran polis 20’nin üzerinde öğrenciyi gözaltına aldı. Kitlenin dağılmasının ardından Veznecilerde küçük çaplı çatışma yaşandı. Bunların üstüne Merkez Kampus’ta toplanan öğrenciler Heykel önünde yürüdü. Sloganlarla Havuzlu Bahçe’ye geçen öğrenciler burada panel-forum gerçekleştirecek.

Adana

Çukurova Üniversitesi Öğrencileri 12 Eylül A.F.C’sinin ürünü ve emekçi semtlerdeki faşizmin, üniversitelere yansıyan şekli olan YÖK’ü kuruluş gününde protesto etti.
Aralarında DGH’ninde bulunduğu öğrenciler saat 12.00 da R alanında bir araya gelerek “YÖK Polis Medya Bu Abluka dağıtılacak”,”Katillerden Hesabı Gençlik Soracak”,”Üniversiteler Bizimdir Bizimle Özgürleşecek” sloganları ve alkışlar eşliğinde Yemekhane önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Basın açıklamasında;
“1980 darbesini yapan zihniyetin kurduğu ve 80 darbesiyle yüzleşeceğiz naraları atanların gitgide daha da yetkiye bürüdüğü kurum olan YÖK’ün, üniversiteleri özelleştirmeyi, bir merkeze bağlı kılmayı, her türlü baskı ve şiddeti, rektörlük gibi yönetim organlarına devletin müdahalesini kolaylaştıracak şekilde düzenlemeyi amaçlayan bir kurum olduğuna değinildi. Niteliksiz eğitime, geleceksizleştirmeye, ticarethaneleştirmeye, ÖGB-polis şiddetine, soruşturmalara karşı birlikte mücadele ve “Üniversiteler bizimle özgürleşecek ” şiarını yükseltmeye vurgu yapıldı. 
Son olarak üniversitelerdeki “Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim” taleplerini dile getiren öğrenciler sloganlarla protestoyu sonlandırıldı.

Dersim

YÖK her yerde olduğu gibi Dersim’de de eylemlerle karşılandı. Liseliler tarafından yapılan eylemlerde DGH’lilerinde içinde yer aldığı öğrenciler gözaltı terörüne maruz kaldılar.

Liseli öğrenciler, YÖK’ü kuruluş yıldönümü olan 6 Kasım’da bir protesto eylemi gerçekleştirdiler. Dersim Ticaret Meslek lisesinde yapılan eylemde polis saldırısı yaşandı. Üniversiteleri baskı altına almak, bilimin toplumdan uzaklaştırılmasına, Üniversitelerin kapısının sermaye’ye açılmasını sağlayan 6 Kasım YÖK kuruluşunu protesto etmek ve boykot çağrısı için Ticaret Meslek Lisesi önünde toplanan aralarında DGH’lilerinde olduğu liselileri polis gözaltına aldı. YÖK’ün gençliğin demokratik, anadilde, parasız, bilimsel eğitim taleplerinin önündeki duvar olduğu ve sermaye için değil, toplum için bilimi savunmak amacıyla gerçekleştirilen eylemde polis liselilerin üzerini arayarak gözaltına almaya çalışması üzerine direnen liselileri coplarla darp ederek gözaltına aldı. Karakola götürülen liseliler ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldılar.

 

 

 

 

Önceki İçerikİktidarların üniversitelerdeki silueti: YÖK
Sonraki İçerikFerhat Doğru polislerce katledildi