MKP’den Haziran Ayaklanmasının yıl dönümüne ilişikin açıklama

MKP Gezi-Haziran Ayaklanmasının 2. Yıl dönümünde bir açıklama yayınladı. Açıklama da “Partimiz başarıyla gerçekleştirdiği 3. Kongresinin tespit ve kararlarının Haziran Ayaklanması dersleriyle örtüşmesine dikkat çekerek, ayaklanmaya verdiği önem itibarıyla Kongresini Haziran Ayaklanmasına atfederek anlamlandırmıştır.” ifadelerine yer verildi  

HABER MERKEZİ (31.05.2015) – Maoist Komünist Partisi (MKP) Merkez Komite, Enformasyon Bürosu Haziran Ayaklanmasının 2. Yılında bir açıklama yaptı.  “Gezi- Haziran Ayaklanmasının devrimci ruhunı, sosyalist halk savaşıyla selamlıyoruz!” başlıklı açıklama da MKP, “Tüm düzen içi tasfiyeci çözümsüzlüklere ve Türk hakim sınıf iktidarı ve kliklerine karşı bağımsız birleşik devrimci mücadele bayrağıyla proletarya ve emekçilerin doğrudan iktidarı perspektifiyle Sosyalist Halk Savaşını her alanda yükselterek güçlendirelim” çağrısı yaptı.

MKP’nin açıklamasının tamamı ise şu şekilde;

“Dünya ve Türkiye- Kuzey Kürdistan İşçi Sınıfı ve Tüm Ezilen Emekçilere!

Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın kalbi durumundaki İstanbul’da patlayarak ülke geneline dalgalar halinde yayılan, Avrupa ve dünyanın birçok alanında kitle gösterilerinde yankı bulan Haziran Ayaklanmasının 2. yıldönümüne girmiş bulunuyoruz. Çeşitli sınıf ve tabakalardan halk kitlelerini buluşturan Haziran Ayaklanması devrimci hareket için son derece öğretici dersler içermektedir. Elbette bilumum reformist tasfiyeci eğilime inat devrimci yönelimi de objektif olarak besleyen ve kanıt sunan durumundadır. Sosyalist hareket ve bilhassa komünistlerin temel tez ve tespitleri, bizzat Haziran Ayaklanmasının kahramanı olan halk kitlelerinin devrimci eylemiyle doğrulanmıştır.

Partimiz başarıyla gerçekleştirdiği 3. Kongresinin tespit ve kararlarının Haziran Ayaklanması dersleriyle örtüşmesine dikkat çekerek, ayaklanmaya verdiği önem itibarıyla Kongresini Haziran Ayaklanmasına atfederek anlamlandırmıştır.    

Bu bilinçten hareketle Partimiz Maoist Komünist Partisi; 1968 Gençlik Hareketi, 15- 16 Haziran Büyük İşçi Direnişi ve onu da aşarak komünist harekete somut ve güncel veriler sunan yakın tarihimizde gerçekleşen Haziran Ayaklanması, 6-8 Ekim Serhıldanı ve diğerlerindeki devrimci mirasa Komünist bilinçle sahip çıktığını ve bunlar karşısındaki ilerletme sorumluluğunu bir kere daha ilan eder. Bu anlamda Haziran Ayaklanması şehitleri şahsında tüm şehitlerimizi saygıyla anarken Türkiye-Kuzey Kürdistan’da Sosyalist Halk Savaşımızı yükselterek anılarını yaşatacağız.

Gerek dünya gerekse Türkiye-Kuzey Kürdistan’da güncel siyasal gelişmeler içerisinde özel bir yer edinen ‘’yaşam alanlarına müdahale’’ konusunda halk kitlelerinin çeşitli kesimlerinde önemli bir duyarlılık gelişmiştir.  Objektif şartlar devrimci durum için oldukça güçlü zeminler sunarken tam da Gezi Parkı- Taksim ile başlayıp dalgalar halinde yayılan Haziran Ayaklanması böylesi koşullarda gelişmiş ve devrimci dalgayı ilerleterek toplumda önemli oranda bir bilinç sıçramasına yol açmıştır. Öncelikle sosyalizm ve komünizmin dünya halkları ve ezilen ulusları için gerçek gelecek ve mutlaka kazanacağına yönelik somut ve güçlü bir kanıt olarak yakın tarihimize geçmiştir. Bu düzlemde Haziran Ayaklanması, küresel emperyalist kapitalist hegemonyanın insanı, doğayı, düşünce ve yaşamı metalaştıran her türlü manipülasyonuna karşı özgür bir yaşam ve mutlu gelecek haykırışıdır.

‘’Bu daha başlangıç mücadeleye devam!’’ diyerek halk kitlelerinin tüm farklılıklarını bir zenginlik olarak görerek daha iyi ve özgür bir yaşam çağrısıdır. Bu temelde resmi her bir millet, dil, inanç, tarih ve düşünce imtiyazı ve tekeline karşı gönüllü ve demokratik kardeşçe bir arada yaşama pratiğidir. ‘’Dayan Lice Taksim seninle, her yer Taksim her yer Lice!’’ şiarıyla Kürt ezilenleriyle birlikte mücadelede ortaklaşma yönelimiyle somut ve güncel gelişmelere verilmiş bir cevaptır. Gezi- Haziran Ayaklanması, uzlaşmacı tasfiyeci reformizme ve her türlü düzeniçi arayışlara karşı radikal devrimci- militan çizgi gerçekliğidir. Ve şovenizme inen güçlü bir şamardır.

Kuşkusuz ki komünistler, reform uğruna mücadele içerisinde yer alır ve onları savunurken bütün bunları asgari programımız Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne hizmet etmesi temelinde ele almayı da bir kenara bırakmazlar. Buradan hareketle Soma’da katledilen 301 işçi özgülünde geçmişten bugüne hala devam eden bütün işçi, emekçi, işsiz, demokrat, yurtsever ve devrimci katliamlarına, kentsel dönüşüm argümanıyla tüm sömürü, yıkım ve göçertme politikalarına, emperyalist işgal ve talanlara, bizzat kendilerinin yaratarak başta Ortadoğu olmak üzere daha da genele taşıyan El-Kaide, IŞİD ve El-Nusra gibi emperyalizm mamulü örgütlerin vahşi saldırı ve katliamlarına, Şengal ve Kobane’de başta gelmek üzere dört parçaya bölünerek tarihi haksızlığa uğratılan Kürt ulusu ve Kürdistan gerçekliğine aynı tekçi faşizmde ısrar edilen tüm inkar ve asimilasyonlara, Roboski katliam gerçekliği ve hala devam eden yaklaşımlarına, 6-8 Ekim Serhildanına karşı devletin ve taşeronu Hüda-Par’ın vahşi operasyonları ve katliamlarına, Kürdistan’da hala süren bütün karakol ve kalekollara, hendekler ve barajlarla örülen duvarlara, polis- asker ve özel savaşın bileşkesi olan militarist güçlerine kadar devletin her türlü şiddetine, ‘’demokratikleşme ve demokratik çözüm’’ aldatmacalarıyla çıkarılan iç güvenlik yasalarıyla alenileştirilen ve sokağa da tam olarak hakim olmak için son hızla koşarak aslında daha da koyulaştırılan tekçi faşist devletin gözaltı ve tutuklama operasyonlarına, ilerici ve devrimcilerin son derece meşru ve demokratik haklar mücadelesine yönelik daha da azılı hale gelen faşist operasyon ve baskılara, öz itibariyle emperyalizme, komprador tekelci kapitalizme ve her türlü gericiliğe karşı Gezi- Haziran Ayaklanmasının son derece öğretici dersleri ışığında birleşerek örgütlü mücadeleyi ve devrimci savaşı yükseltelim.

Tüm düzen içi tasfiyeci çözümsüzlüklere ve Türk hakim sınıf iktidarı ve kliklerine karşı bağımsız birleşik devrimci mücadele bayrağıyla proletarya ve emekçilerin doğrudan iktidarı perspektifiyle Sosyalist Halk Savaşını her alanda yükselterek güçlendirelim.

İkinci yıldönümünde Gezi-Haziran Ayaklanmasını Komünist coşku ve kararlılığımızla selamlıyoruz!

Yaşasın Devrimci Haziran Ayaklanması!

Yaşasın Halkların Devrimci İsyanı!

Gezi- Haziran Şehitleri Ölümsüzdür!

Şehit Namırın!           

Savaşmak ve Özgürleşmek İçin Partizan Halk Güçleri ve Halk Kurtuluş Ordusu Saflarına Katılalım!

Kazanmak ve Yenmek İçin Sosyalist Halk Savaşı Çizgisinde Sebatla İlerleyelim!”

 

                                                              

 

Önceki İçerik‘Her saldırdıklarında daha da güçlenerek çıkan bir geleneğin ardıllarıyız’
Sonraki İçerikHKO gerillalarından röportaj