MKP’den 17’ler açıklaması

Maoist Komünist Partisi (MKP) 17’lerin ölüm yıldönümüyle ilgili bir açıklama yayınlayarak “17’ leri anmak; şehitlerimizin mezar taşlarını devrik bırakmayarak Kulaksız yüzbaşı ve Fehmi Altınbilek gibi tarihsel olarak hak ettiği cezayı vermek ve her alanda radikal-militan devrimci bir duruş sergileyerek devrim, sosyalizm ve komünizm için silahlı mücadeleyi geliştirmektir” dedi

HABER MERKEZİ (17.06.2015)- Maoist Komünist Partisi (MKP) 17’lerin ölüm yıldönümü sebebiyle “Tarihimizin Mihenk Taşları 17’ler,  Sosyalizm ve Komünizm Mücadelemizde Yaşıyor-Savaşıyor!“ başlıklı bir açıklama yayınladı. E-mail yoluyla elimize ulaşan açıklamayı paylaşıyoruz: 

 “Tarihimizin Mihenk Taşları 17’ler, Sosyalizm ve Komünizm Mücadelemizde Yaşıyor-Savaşıyor!         

 Çeşitli Millet ve Milliyetlerden Türkiye-Kuzey Kürdistan Proletaryası ve Emekçi Halklarına!

 Bütün diğer aylar gibi haziran ayı da nice direniş ve mücadelelerle onlarca şehitler verilerek özgünlükler içerisinde tarihimize kanla yazılmıştır. Bu kapsamda tarihimizin çeşitli kesitlerinde haziran ayı içerisinde ki tüm şehitlerimizi devrim, sosyalizm ve komünizme olan inancımızla anarken devrimci anılarının önünde bir kere daha saygıyla eğiliyoruz. Ancak onlara dair sözümüz ve davamız bitmedi, sürüyor ve sürecek de.

 Bu anlamda Parti 1. Kongremiz ve onun önderliğinde ifadesini bulan 17’ ler, Parti tarhimizde bilimsel ideolojimizin daha da ileri bir seviyede kavranması ve komünist hareketimizin “TKP(ML)`den MKP`ye Bu Tarih Bizim!“ şiarıyla bütünlüklü ele alınıp değerlendirilmesinde önemli nitel bir atılımdır.

 Parti tarihimizin ideolojik, siyasal, örgütsel ve askeri açıdan bütünlüklü muhasebesi, Marksizm- Leninizm- Maoizm(MLM) bilimi ve ideolojisinin geçirdiği süreçler, doğru yanlış temelindeki mücadelesi ve gelişimi temelinde bilimsel tutum ve doğru kavrayışın oturtulması, stratejik kolektif önderliğin önemi ve perspektifin geliştirilmesi, programatik görüşler ile sınırlı tutulan görüşlerimizin asgari ve azami programa ve toplum projelerine dönüştrülerek ilerletilmesi, sosyalizmin son derece önemli ve temel sorunlarına ilişkin doğru yaklaşım ve kavrayış, politik iktidar mücadelesinde şiddete dayalı radikal devrimci savaş stratejisinde ısrar ve hedeflerin belirlenmesi, parti içi iki çizgi mücadelesinde İbrahim’den devralınarak ulaşılan seviye ve daha bir dizi önemli ve temel konularda 1. Kongremiz ile özdeşleşip somutlanan 17`ler, sosyalizm ve komünizm mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Türkiye- Kuzey Kürdistan komünist hareketinin geçmiş tarihsel süreçlerinden süzülüp gelen 15`ler, 9`lar, 10`lar, 11`ler, 13`ler ve 17`ler, Türkiye- Kuzey Kürdistan`da sınıf bilinçli proletarya ve çeşitli milliyetlerden halkların sosyalizm ve komünizm mücadelesinin baş eğmez önderleri olarak kanlarıyla yazılan tarihimizde onurlu yerlerini almışlardır.

İbrahim’den Cafer’e ve bugünlere uzanan Parti tarihimizin nesnel gerçekliği, bilimsel tutumda ısrardır.  Tarihsel ve diyalektik materyalist yöntem ile devrimimizin sorunlarına yaklaşımda ki ısrarları sonucu biz ardıllarına zengin deneyimler bırakarak ölümsüzleştiler. Bu temelde Partimizin kurucu komünist önderi Kaypakkaya’dan devralarak onu nitel ilerleten 17’lerin bilimsel tutumu ve ruhuna sarılan Parti 2. ve 3. Kongremizin yönelimiyle tasfiyeci sürece bugün de önemli bir dalgakıran olmaktayız. Bundandır ki Parti 3. Kongremiz, tam da Marks’dan Mao’ya ve oradan Türkiye- Kuzey Kürdistan komünist hareketimizin farklı süreçlerinde nitel olarak ilerleyişini sürdüren komünizm bilimi ve ideolojimizin özüne ve ruhuna sarılarak hareket etmiş, doğru ve bilimsel sentezlere ve somut güncellemelere gitmiştir. Parti 3. Kongremiz, kurucu komünist önder İbrahim’ den Cafer’ lere ve bugünlere uzanan somut ve gerçek tarihimizde ki her bir sürecin lafzına ve biçimine değil tam da özüne, içeriğine ve ruhuna sarılarak hareket etmiştir. Bu bilinçle resmi her bir millet, dil, inanç, tarih, bayrak, devlet, felsefe, çizgi, politika, düşünce imtiyazına ve bütün tekçiliğe karşı söz- yetki- kararın doğrudan proletarya ve emekçilerin olduğu sosyalist kamu mülkiyeti temelinde yürüyen ekolojiye saygılı ve cinsiyetçi ataerkil- cinsel yönelimleri ötekileştirici her türlü gericiliğe karşı seküler- komünal bir toplum ve yaşam için mücadele eden 17’ ler yönelimi rehberimizdir.

“17’ler çok açık ki “Halkla Birleş, Maoist Komünist Partisiyle Bütünleş ve Sosyalist Halk Savaşına Hizmet Et!” çağrısıdır”

Parti 3. Kongremiz, MLM’in yaşayan canlı ruhu olan somut koşulların somut tahlili ilkesinde ısrar ederek her bir meselede güncellemeye giderek ilerleme kararlılığını ortaya koymuştur. Kuşkusuz ki bugünlere öylesine kolay gelinmedi, gelinemezdi de. Tarihimizin nitel olarak ilerletilmesinde Vartinik’ten Mercan’ a dalgalandırılarak bayraklaşan 17’ler, sosyalizm ve komünizm bayrağının daha da yükselere çekilmesidir. 17’ler, burjuva medeniyetçi paradigmanın ve onun her türlü resmi düşünce, tarih, çizgi ve yöneliminden koparak ezilen ve sömürülenlerin ilerici ve devrimci komünist özüne ve ruhuna sarılarak devrimci komünist bilinçle sınıflar mücadelesine doğru ve bilimsel, teorik pratik politikalarımızla müdahil olarak sosyalizm ve komünizme varana dek sürdürme kararlılığıdır. Vartinik’ten Mercan’a, ideolojik, politik, örgütsel ve askeri olarak Türkiye- Kuzey Kürdistan halk kitlelerine sınıfsız ve sömürüsüz komünist topluma kilitlen ve bizzat kendi savaşı ve kurtuluşun için Sosyalist Halk Savaşına katıl çağrısıdır. 17’ler çok açık ki “Halkla Birleş, Maoist Komünist Partisiyle Bütünleş ve Sosyalist Halk Savaşına Hizmet Et!”çağrısıdır.

 17’ leri anmak; şehitlerimizin mezar taşlarını devrik bırakmayarak Kulaksız yüzbaşı ve Fehmi Altınbilek gibi tarihsel olarak hak ettiği cezayı vermek ve her alanda radikal-militan devrimci bir duruş sergileyerek devrim, sosyalizm ve komünizm için silahlı mücadeleyi geliştirmektir. Şehitlerimize bağlılık yemini olarak Kızıldere’den Vartiniğe ve Mercan’a bu davanın bitmediği ve bitirilemeyeceğini yaşam pratiğimizle gösterdik göstereceğiz de. Onlarca gözaltı ve tutuklamalar, kanlı operasyonlar ve fiziken aramızdan ayrılan şehitlerimiz karşısında eli kanlı düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam ediyoruz. Her birimiz İbrahim, Süleyman, Kazım, Cüneyt ve Caferleşerek Sosyalist Halk Savaşımızın büyük küçük görev demeden en kararlı militan devrimci komünistleri olarak yerlerimizi alıyoruz. 17`ler kavgamızın tüm siperlerinde yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor ve aynı zamanda bizlere ertelenemez önemli görevler yüklüyor. Bu bilinçle tüm Maoist aktivistler, Sosyalist Halk Savaşını geliştirmek ve yaygınlaştırmak için an’da, saat’te, gün’de üstüne düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir.

 Sözün özü 17’ler, düşmanın stratejik saldırısının bir parçası olarak katledildiler ancak asla yenilmediler, aksine ideolojik ve stratejik açıdan Mercan’da gülümseyerek zafer muştucusu olarak ölümsüzleştiler. Sosyalizm ve komünizm mücadelemizde ve bütün kavga alanlarında sağlam ve yeşermeye hazır tohumlar olarak yaşıyor, yaşayacaklar.         

 17`ler, Sosyalizm ve Komünizm Mücadelemizde Yaşıyor- Savaşıyor!

Şehitlerimizin Hesabını Sorduk, Soracağız!

TKP(ML)`den MKP`ye Şan Olsun Parti Tarihimize!

 Vartinik`ten Mercan`a Bu Tarih Bizim!

 İbrahim’den Cafer’e Sosyalist Halk Savaşıyla Zafere!

 Uzlaşmacı Tasfiyeci Reformizme ve Revizyonizme Karşı, 17`lerin Yolundan Yürüyerek Devrimci Militan Çizgi ve Micadelede Israr Et!

Vartinik’ten Mercan’a Feda Olsun Canımız Sosyalist Halk Savaşına!

Yaşasın Partimiz Maoist Komünist Partisi ve Önderliğindeki

Partizan Halk Güçleri- Halk Kurtuluş Ordusu, Maoist Gençlik Birliği, Maoist Kadınlar Birliği!  

 Yaşasın Sosyalist Halk Savaşı!                         

                                                                         Maoist Komünist Partisi

                                                                   Merkez Komitesi- Siyasi Büro “

 

Önceki İçerikYaşamdır, Umuttur, Yarındır 17’ler
Sonraki İçerikBir halk düşmanı daha maalesef eceliyle öldü