MKP’den devrimci kamuoyuna zorunlu açıklama!

“Partimiz halk içi çelişkileri ve bu kapsamdaki sorunları iknaya dayalı tartışma süreciyle aşmayı benimser. Ancak son tahlilde kullanacağımız yöntem muhatabımızdan bağımsız olamaz. Muhataplarımız demokrasi anlayışımızı suistimal ederse, bundan biz sorumlu olmayacağız. Partimizin iyi niyetli yaklaşımları Partimizin zayıflığı olarak telakki edilirse, bunun böyle olmadığı her biçimiyle ispatlanır, ispatlanacaktır da.”

HABER MERKEZİ (17.05.2015)- Maoist Komünist Partisi(MKP) Siyasi Büro ‘Devrimci Kamuoyuna Zorunlu Açıklama!’ başlığını taşıyan bir açıklama yayınlayarak son süreçte Parti’ye yönelik geliştirilen karalama ve spekülatif saldırıları teşhir etti. Yapılan açıklamayı okurlarımızla paylaşıyoruz:

“Devrimci Kamuoyuna Zorunlu Açıklama!

İnsanlığı sarmalayan kölelik zinciriyle birlikte insanlığın ezene karşı mücadelesi günümüz biçimlerine

Parti 3. Kongremizden sonra Partimizden kopan bir gurup arkadaş Partimiz MKP’nin imzasını kullanarak bildiriler yayınlamaktadır. Partimiz ve merkezi organlarımızın imzasıyla yayınlanan bu bildiriler kelimenin tam manasıyla korsandır. Bu korsan bildirilerden biri de genel seçimle ilgiliydi. Genel seçimi boykot eden bu bildirinin (tabi ki diğerlerinin de) Partimiz MKP ile hiç bir ilgisi, bir bağı bulunmamaktadır. Seçimle ilgili söz konusu bildiri ve elbette ki aynı imzayı taşıyan diğer bildirileri devrimci kamuoyunda bir kafa karışıklığı yaratmaktadır. Zira parti isminden merkezi organ isimlendirmelerine kadar aynı imzalar kullanılmakla birlikte, kullanılan bayrak da aynıdır. Aynıdır çünkü, her yönüyle Partimiz taklit edilmekte, hatta seçim boykotu bildirisi eski Parti bildirilerimize ekler yapılarak güncellendiği, aynı zamanda bildirilerde kullanılan bayrağında yine kopya usulüyle Parti bildirilerimizden alındığı açıktır. Özetle, bu karışıklığın giderilmesi ve muhtemel yanlış anlaşılmanın ortadan kaldırılması için bu açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur.

Devrimci kamuoyu ve kitlelerde kafa karışıklığı yaratmayı hedefleyen bu bildirilerin Partimiz MKP ile uzaktan yakından bir alakasının olmadığını bir kez daha ifade edelim. Söz konusu arkadaşlar yaratılan karmaşa ile Partimizin isminden, prestijinden faydalanmak ve nemalanmak istiyorlar. İsim sömürüsü yapıyorlar, zira başka şansları yoktur. Çünkü varlıklarını sürdürmek için başka bir yetenekleri yoktur… İsim/imza benzerliği ve hatta aynılığından Partimiz prim yapmayacağına, her hangi bir imtiyaz sağlamayacağına, böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğine göre, bu arkadaşların ilgili alanı siyasi sömürü ve nemalanma alanı olarak kullandıkları alenidir. Ki bu arkadaşların bu durumu çok iyi bildikleri de bir gerçektir. Fakat bu durumun, yani bilerek bu karışıklığın yaratılması ve bu bilindiği halde imzaların bire bir aynı kullanılmasının etik olmadığı gün kadar açıktır. Kendilerini işaret eden bir nüansın kullanılması ahlaki olandır. Kaldı ki, MKP’yi hiçbir gerçeklikleriyle temsil etmedikleri ve edemeyecekleri her vesileyle ayandır.

Bir komite bile olamayanların Parti imzası veya MKP imzası kullanmaları gayri ahlakidir. Partimizin ismini kullanmak, Partimiz üzerinden pirim yapma amaçlıdır. Tam teşekküllü bir parti komitesi oluşturacak durumda olmayanların Partimizin ismini kullanması asla kabul edilemez. Bu tutum, sorun yaratma zemininde olup, tartışma yaratarak kendisini gündemleştirmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Muhatap alınmakta problem yaşayan bu arkadaşlar olumlu yaklaşımlarımızı boşa çıkararak bizleri polemiğe çekip kendilerini propaganda etme malzemesi yaratmaya çalışmaktadırlar. Demokratik anlayışımızı ve buna bağlı biçimlenen yaklaşımlarımızı zayıflık görerek ihmal eden bu arkadaşların yanıldığını ve demokratik tahammülümüzü daha fazla zorlamaktan vazgeçmelerini öneririz.

Partimizin isminin kullanılarak sıradanlaştırılmasına, nüfuz ve saygınlığının yıpratılmaya çalışılmasına sonsuz bir hoşgörü içinde olmayacağımız bilinmek durumundadır. Kullanılan imza; Partimiz ve merkezi organlarımız sınıf mücadelesinde proletarya ve geniş halk kitlelerinin elinde önemli ve büyük bir silahtır. Bu stratejik silahın yıpratılmasına rıza gösterilemez. Tersini kabul edeceğimizi düşünenler hayal içindedirler ve yanılmaktadırlar. Çeşitli vesilelerle söyledik, yineliyoruz; demokrasi anlayışımız ihmal edilecek bir alan değildir. Demokrasi anlayışımızdan beslenen hoşgörülü yaklaşımımız bir avantaj olarak telakki edilip çatlaklardan girme zemini olarak kullanılamaz.

Partimiz gibi ülke devrimine büyük bedel ve değerlerle katkılar sunan bir partiye hakaret edilmesine, saldırılmasına müsaade edemeyiz. Partimizin isminin gayri ahlaki biçimde kullanılarak Partimizin zayıflatılmasına hizmet eden tutuma da iyimser bakamayız. Bakamayız çünkü, son zamanlarda Partimize karşı bir şer cephesinin iş başında olduğunu bir çok fiilden görebilmekteyiz.

Birçok düşkün unsurun Partimize karşı özel çalışmalar içinde olduğu ve ipe sapa gelmez spekülasyonlar ve şaibeler eşliğinde saldırılarda bulunduğu çeşitli iletişim veya medya araçları üzerinden izlenmektedir. Partimizi karalamayı görev edinip saldırılarda bulunan bu cephenin tarafımızca sonsuz bir sorumsuzluk hakkıyla donatılmayacağı ve en uygun biçimiyle karşılık bulacağı kesindir.

Partimiz halk içi çelişkileri ve bu kapsamdaki sorunları iknaya dayalı tartışma süreciyle aşmayı benimser. Ancak son tahlilde kullanacağımız yöntem muhatabımızdan bağımsız olamaz. Muhataplarımız demokrasi anlayışımızı suistimal ederse, bundan biz sorumlu olmayacağız. Partimizin iyi niyetli yaklaşımları Partimizin zayıflığı olarak telakki edilirse, bunun böyle olmadığı her biçimiyle ispatlanır, ispatlanacaktır da.

Arkadaşları bir kez daha uyarıyoruz! Partimizin ve merkezi organlarımızın adının kullanılmasından vazgeçilmelidir! Partimizle şu ya da bu biçimde bir yarışa girmek anlamsız ve boştur! Partimizin isim hakkını salt siz kullanıyorsunuz diye size bırakacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

Maoist Komünist Partisi

Merkez Komitesi- Siyasi Büro”

                                                                                 

 

Önceki İçerikİbrahim Kaypakkaya mezarı başında anıldı (Foto-Haber)
Sonraki İçerikKaypakkaya Okmeydanı’nda anıldı! (Foto-Haber)