İşkencehanelerde kızıl direnme ruhunu yaşatmanın adı: Süleyman Cihan

12 Eylül AFC’nin zor koşullarında mücadeleden bir an dahi olsun geri adım atmayan Proleter Öncü bu ağır baskı ve saldırı koşullarında Şubat 1981 tarihinde 2.konferansını gerçekleştirerek cuntaya ve faşist devlete mücadele mevzilerinden cevap olur. Yapılan 2.Konferansta Süleyman Cihan MK ve genel sekreterliğe seçilir. 2.Konferanstan sonra faaliyetlerine hız veren Proleter Öncü düşmanın bir numaralı hedefi haline gelerek stratejik saldırılara maruz kalır. Bu süreçte Süleyman Cihan yoldaş’da 28 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul’da düşmanın eline geçer. Gözaltına alındığı aylarca kabul edilmeyen Süleyman Cihan aylarca süren işkencelerin ardından katledilir. Önderi Kaypakkaya’nın direniş geleneğini kuşanan Süleyman Cihan yoldaş ismini dahi kabul etmeyerek kızıl direnme ruhunu faşizmin zindanlarında bayraklaştırarak 15 Eylül 1981 tarihinde katledilerek ölümsüzleşir

HABER MERKEZİ (07.09.2016)-Gazetemizin 128.Sayısının tarih sayfasında yayınlanan ‘’İşkence hanelerde kızıl direnme ruhunu yaşatmanın adı: Süleyman Cihan’’ başlıklı makaleyi okurlarımızla paylaşıyoruz.

Türkiye-Kuzey Kürdistan’da ‘’ser verip sır vermeme’’ geleneğinin yapı taşlarından olan Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın kızıl direniş bilincini kuşanan yüzlerce, binlerce komünist/devrimci işkence haneleri devrim ve komünizm mücadelesinin siperlerine dönüştürerek düşmana diz çöktürmüşlerdir.

Bu komünist/devrimcilerden biride tartışmasız olarak proleter öncünün önder kadrolarından olan Süleyman Cihan’dır. Proleter öncü ile daha genç yaşlarda(Lise) yıllarında tanışan Süleyman Cihan sonrasında ise okulu bitirip öğretmenliğe başladıktan sonrada mücadeleye daha aktif bir biçimde katılarak öne çıkmaya başlar. Proleter öncünün yaşadığı birinci örgütsel yenilgiden sonra uzun bir süre dağınık ve bölgesel dönem biçiminde geçen sürecin toparlanmasında ve hareketin yenden merkezileşmesinde belirleyici rol oynayan kadroların başında gelir. Ki Proleter öncünün aynı zamanda merkezileştiği platformlardan biri olan 1.Konferansın başarılı bir şekilde toplanmasında Süleyman Cihan yoldaş belirleyici bir rol oynamıştır. Ki bundan ötürüdürkü Süleyman Cihan 1.Konferansta Merkez komite-Siyasi Büro üyeliğine seçilir.

İdeolojik mücadele cephesinde de aktif rol oynayan Süleyman Cihan yoldaş 77-80 arası dönemde Uluslarası komünist hareket saflarında yaşanan ideolojik tartışma ve ayrışımlarda MLM’den yana açıktan saf tutar. Özellikle ‘’üç dünya teorisi’’ ve ‘’AEP modern revizyonizm’’ne karşı Mao ve Çin Büyük Proleter Kültür Devrimini savunarak komünist çizginin savunulmasında özne işlevi görür.

12 Eylül AFC’nin zor koşullarında mücadeleden bir an dahi olsun geri adım atmayan  Proleter Öncü bu ağır baskı ve saldırı koşullarında Şubat 1981 tarihinde 2.konferansını gerçekleştirerek cuntaya ve  faşist devlete mücadele mevzilerinden cevap olur.Yapılan 2.Konferansta Süleyman Cihan MK ve genel sekreterliğe seçilir. 2.Konferanstan sonra faaliyetlerine hız veren Proleter Öncü düşmanın bir numaralı hedefi haline gelerek stratejik saldırılara maruz kalır. Bu süreçte Süleyman Cihan yoldaş’da 28 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul’da düşmanın eline geçer. Gözaltına alındığı aylarca kabul edilmeyen Süleyman Cihan aylarca süren işkencelerin ardından katledilir. Önderi Kaypakkaya’nın direniş geleneiğini kuşanan Süleyman Cihan yoldaş ismini dahi kabul etmeyerek kızıl direnme ruhunu faşizmin zindanlarında bayraklaştırarak 15 Eylül 1981 tarihinde katledilerek ölümsüzleşir.

Yine Eylül ayının ilk iki haftasında Proleter Öncü saflarında devrim ve komünizm şiarını haykırarak ölümsüzleşen Sırma Boyoğlu, Ümraniye gecekondu direniş şehitleri: (Hüseyin Çaparoğlu, Cuma Gün, Hasan yıldırım, İsmail, Poyraz, Hüseyin aslan), Munzur Geçgel, Pir Hasan Kulaç, Behzat Firik, Zöhre Dersim, Ahmet Şahin, Dilek Varol, Fatma Turgut ve proleter öncünün önder kadrolarından Kazım Ekici’nin devrimci/komünist hatırları önünde bir kez daha saygıyla eğliyoruz.

 

Önceki İçerikKim için sanat?
Sonraki İçerikTutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi kuruldu