FTÖ ve IŞİD ile ortak olan kimlerdir?

Şimdinin moda tartışması, FTÖ, IŞİD, PYD ve PKK’nin tek üst akılla yönetilip bunların hepsinin aynı amaçlar taşıdığını, bir ve aynı olduklarını savlayan zemine oturmuştur. İlgili mürekkep yalamış cahil takımı veya satılmış kişilikler hummalı bir gayretle bu yapıların ortak olduğunu, birlikte hareket ettiğini, tek merkezden yönetildiğini analiz etmektedirler. Bir yığın boş laf ederek bir ceviz kabuğunu doldurmayan gevezeliklerle akıldanelik yapmakta, caka satmaktadırlar. Bir dirhem akla sahip olan biri(o kiralık ünvanlara sahip olma dışında), Kürtleri canlı bombalarla yüzer yüzer katleden ve katletmekten zevk alan IŞİD gericiliğiyle Kürt ulusal hareketini (PKK’yi) aynı kefeye koymaz, koyamayacağını bilir. Ama bunlarda akıl aramak ne mümkün… Aynı biçimde Komünizm düşmanlığıyla ünlenip tüm ilerici, demokratik güçlere, ezilen mezheplere ve emekçi halk kitlelerine azgın düşmanlık taşıyan, özelde de Kürt ulusal hareketine karşı ırkçı Türk milliyetçiliğinin mezhepçi vb versiyonunu temsil eden FTÖ ile PKK’yi bir biriyle bağdaştırmaz…

HABER MERKEZİ (01.09.2016)- FTÖ tartışmaları ivme kaybederek birincil olmaktan çıkıp yerini PYD, PKK ve bilinçli bir yönelimle hedefleştirme politikası temelinde HDP tartışmalarına bıraktı. Yani, FTÖ eksenli aktüel tartışmalar gündemi dönüp Kürt ulusal cephesine kilitlendi ve tartışma zemini azgın Kürt düşmanlığı tartışmalarına yüz tuttu demek en doğrusu… HDP’ye ‘’terörist’’ deme zırvalıklarına kadar uzanan bu ırkçı Türk milliyetçisi güruhun tartışmaları tam bir soytarılık örneği sergilemektedir. Hukukçu, profesör, akademisyen, gazeteci, aydın gibi hak edilmemiş ünvanlar taşıyan bu güruh(elbette aynı tartışmalarda belli bir aydın tavır takınanları bu güruhtan tenzih ediyoruz!), padişah soytarılarını aratmayan türden, Sultanları Erdoğan’ın soytarılığını meslek edinmiş durumdadırlar. Başbakanın düşük porofilli başbakan olmayı benimseyerek açtığı kapıdan, bu güruh da girerek kimlik profilini pespaye etmekte tereddüt etmedi, etmiyor… Hepsi uzman rolüyle konuşup ahkâm keserken aslında birerer ‘’boş fıçı’’ misaliyle akılsızlıklarını deşifre etmektedirler.

Söz konusu tartışmalar ana medya televizyon programlarında FTÖ zemininde devam ederken, FTÖ’nün IŞİD, PYD ve PKK ile birleştirilmesine çıkarıldı. Arada HDP de aynı kefeye konularak kaynatılmaktadır tabiki…

 Şimdinin moda tartışması, FTÖ, IŞİD, PYD ve PKK’nin tek üst akılla yönetilip bunların hepsinin aynı amaçlar taşıdığını, bir ve aynı olduklarını savlayan zemine oturmuştur. İlgili mürekkep yalamış cahil takımı veya satılmış kişilikler hummalı bir gayretle bu yapıların ortak olduğunu, birlikte hareket ettiğini, tek merkezden yönetildiğini analiz etmektedirler. Bir yığın boş laf ederek bir ceviz kabuğunu doldurmayan gevezeliklerle akıldanelik yapmakta, caka satmaktadırlar. Bir dirhem akla sahip olan biri(o kiralıkünvanlara sahip olma dışında), Kürtleri canlı bombalarla yüzer yüzer katleden ve katletmekten zevk alan IŞİD gericiliğiyle Kürt ulusal hareketini (PKK’yi) aynı kefeye koymaz, koyamayacağını bilir. Ama bunlarda akıl aramak ne mümkün… Aynı biçimde Komünizm düşmanlığıyla ünlenip tüm ilerici, demokratik güçlere, ezilen mezheplere ve emekçi halk kitlelerine azgın düşmanlık taşıyan, özelde de Kürt ulusal hareketine karşı ırkçı Türk milliyetçiliğinin mezhepçi vb versiyonunu temsil eden FTÖ ile PKK’yi bir biriyle bağdaştırmaz…

İktidarın kendisine hasım ve düşman olan tüm yapılanmaları aynı kefeye koyması salt düşmanlık zemininde olma kaydıyla anlaşılırdır. Yani, iktidar değişik nitelik ve sınıfsal karaktere sahip olan hasımlarının hepsini düşmanı olarak tarif eder, edebilir. Ama bu düşmanlık paydası dışında, farklı sınıfsal ve niteliksel yapılara sahip olan parti ve çeteleri bir ve aynı kefeye koyması demogoji ve manipülasyndan ibarettir, bundan ileri bir anlam taşımaz. İktidar piyonu ilgili güruhun aynı borazanı çalması ise, hak etmeden taşıdıkları ünvanları bayağılaştırmaktan, kişiliklerini ortaya sermekten başka bir şey değildir, olamaz. İktidarın borusunu öttüren bu onur ve haysiyet yoksunu güruh, sıkılmadan PKK ve PYD’yi IŞİD ve FTÖ faşist çeteleriyle aynılaştırarak gülünç ve zavallı duruma düşmektedir…

PKK ve PYD Kürt ulusuna has partiler olarak ulusal mantalite de demokratik, ilerici güçlerdir ve ulusal mücadele yürütmekte veya ulusal hakları uğruna savaşmaktadırlar. ‘’TC’’ devletini yıkma, ele geçirme gibi hedefleri olmadığı gibi, Türk hâkim sınıfları iktidarına aday olmadıkları, Türk hakim sınıf kılikleri durumunda olmayıp bir kılik olarak iktidarın el değiştirmesi vb vs uğraşı ve amacında ya da durumunda değildirler. Özellikle PYD tamamen Türkiye-Kuzey Kürdistan sınırları ve bura devletiyle alakasızdır. PYD’nin sorunu Suriye devleti ve somut durumda da IŞİD çeteleri veya ÖSO kesimiyledir. Hiç bir biçimde ‘’TC’’ devletiyle alakalı bir varlık veya sorun değildir, ‘’TC’’ye dönük bir hesabı vb de yoktur. Bu iki parti çin bunlar geçerliyken, IŞİD ve FTÖ için durum tamamen farklıdır. Bu faşist çetelerin amaçları PKK ve PYD’den kökten farklı olmakla birlikte, kendi aralarında da ayrı pozisyonlar temsil etmektedirler. IŞİD emperyalist bir proje olmanın yanında, emperyalist politikaların Irak ve Suriye ya da ortadoğuda yarattığı siyasal şartlar zemininde dayanak bulan bir yapı-çete durumundadır. FTÖ ise, iktidarın ortağı olup mevcut durumda iktidar ve erk çatışmasında iktidar kıliğinden kopmuş ve bu çatışmasını darbeye kadar vardırmış ırkçı-faşist bir çetedir. Bu çete CİA tarafından organize edilip yönetilse de Türk hakim sınıf kılikleri içinde yer almakta ve ‘’TC’’ devleti hakim sınıfları iktidarını ele geçirmeye çalışmaktadır vb vs… Özcesi, bu yapı-parti ve faşist çetelerin hiç bir biçimiyle ortak olduğu ileri sürülemez, mümkün de değildir. Amaçları, hedefleri, sınıfsal mantaliteleri vb vs tamamen ve uzlaşmaz biçimde bir birine tezattır. Hepsinin farklı kulvarlar da olmak kaydıyla iktidarla mücadele içinde olması onların bir ve aynı olduğunu savlamaya yetmez. Tersi iddia zırvadan öte değil, olamaz da.

PKK ve PYD’nin zoraki FTÖ ve IŞİD gibi faşist çetelerle aynılaştırılması bilinçli olarak toplumsal bilinci manipüle edip algı yönetimiyle ırkçı Türk milliyetçiliği temelinde azgın Kürt düşmanlığını geliştirme amaçlıdır, buna hizmet tmektedir. PYD’ye ‘’terörist’’ deyip, PYD’yi müttefik ilan eden ABD ile stratejik işbirliği sürdürmek nasıl ki iktidarın handikapıysa, PKK ve PYD ile savaşan IŞİD çetesini aynı kefeye koymak da bu güruhun çürük kokan ırkçı milliyetçi zihniyetidir. IŞİD’i ikincil tehlikeye düşürüp PKK ve PYD’yi esas tehdit gören zihniyet kafatasçı Kürt düşmanlığından bir adım ileri değildir…

 

Önceki İçerikHalkın Günlüğü 128’inci sayısı çıktı
Sonraki İçerikCerablus Gerçekleri