Partizan ve Sınıf Teorisi, 15 Ocak 2024’te LLL yürüyüşüyle startını başlattıkları Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı anma kampanyasının sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.

“Değerli halkımız, değerli yoldaşlar, değerli devrimci ve ilericiler!” başlığı ile yapılan açıklamada, “Partizan ve Sınıf Teorisi olarak “51. Ölümsüzlük Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı Anıyoruz” şiarıyla kararlaştırdığımız anma geceleri; İsviçre, İngiltere, Avusturya, Almanya, Hollanda ve Hamburg’da başarıyla gerçekleştirildi” denildi.

“Ocak 2024 yılında Berlin’de gerçekleştirilen LLL yürüyüşüyle startını verdiğimiz gece duyurusunun ardından planlanan çalışmalara bağlı olarak tüm bölgelerde gecelerin içeriği ve programının belirlenmesi için alınan önerilerin ardından, yapılan ortak bir toplantıyla  gecelerin planlaması yapıldı” denilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Gece materyallerinin bölgelere ulaşmasıyla yüzlerce militanımızın yürüttüğü çalışmayla binlerce el ilanı dağıtıldı. Binlerce afişin sokaklara asılmasıyla gecelerin duyurusu yapıldı. Dışımızdaki etkinlik ve gecelerde bilet satışı yapıldı, el ilanları dağıtıldı. Avrupa’nın bir çok merkezi şehrinde 1 Mayıs yürüyüşlerinde ortak kitlesel kortejler oluşturularak sürdürülen kampanya, 1 mayıs alanlarına taşındı.

Bölgesel olarak planlanan ve büyük bir başarıyla gerçekleştirilen gecelerimizin çalışması boyunca tüm bölgelerde  gerçekleştirilen çalışmalarda tek bir hedefe kilitlenen Partizan ve Sınıf Teorisi militanları ve çalışanları Komünist önderimiz İbrahim Kaypakkaya’nın ardıllarına yarışır bir faaliyetle kitlelerle buluştular. Toplam on iki bin kitleye ulaşan militanlarımız ortak çalışmayla örnek oldular. Bazı gecelerimizde beklenenin altında katılımın olması, Almanya gecesinde beklenenin üzerinden kitlenin katılmasından kaynaklı salonun yetmemesi, İngiltere gecesinin aynı günde yapılamaması eksiklerimiz olarak tespit edilse de, bunlar başarılı çalışmamızın tali yönleri olmuş, ve bize bundan sonraki çalışmalarımızda daha dikkatli ve daha disiplinli çalışmamız gerektiğini öğretmiştir.

Göçmen işçiler, yoldaşlar

Kitleler bir kez daha Kaypakkaya yoldaşı sahiplendi. İnsanlar yüreklerindeki Kaypakkaya sevgisini ve  bağlılıklarını, Kaypakkaya’yı ortak ideolojik bir  değer görenler tek bir yürek olarak ‘Yaşasın önderimiz İbrahim Kaypakkaya’ sloganlarıyla salonları inlettiler.

Yoldaşlar

Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri tahlil ederek, yürüteceğimiz anti-emperyalist, anti kapitalist ve anti-faşist mücadele de Kaypakkaya’ya bizlere yol göstermeye devam ediyor. Kaypakkaya MLM’nin ülkemizdeki tek temsilcisi olarak ortaya koyduğu tezler karanlıkta yolumuzu aydınlatan bir fenerdir. Kaypakkaya’nın ortaya koyduğu temel görüşler tarihin derinliklerinden süzülerek gelen bilimsel tezler olarak, bugünde önemini ve günceliğini korumaya devam ediyor.

Yoldaşlar,

Dünyamız hızla yeni bir emperyalist savaşın içine çekilmeye çalışılıyor. Ukrayna’da çıkan savaş çok kutuplu dünyamızın emperyalistler arasındaki savaşın Ukrayna’daki iz düşümüdür. ABD emperyalizmi Avrupa Birliği emperyalistlerinin önemli bir bölümünü yanına alarak Rus emperyalist gücünü çevrelemeye çalışsa da, Rusya yanına aldığı, Çin emperyalizmiyle ablukayı kırmaya ve Ukrayna savaşında galip gelmenin çabasını vermeye devam ediyor. Tüm emperyalist güçler gibi Rus emperyalizmi de işgalci bir güç olarak, Ukrayna’da binlerce insanın ölümünden sorumludur. Ülkemizde 22 yıllık AKP iktidarı son yerel seçimlerde yenilgi alsa da, bu AKP iktidarını bir bütün olarak geriletmeye yetmemiştir. Yerel seçimden birinci parti olarak çıkan CHP, ‘değişim ve yumuşama’ adı altında ilk yaptığı iş, sarayı ziyaret etmek olmuştur.

‘Kurtuluşun tek yolu, devrim ve sosyalizmdir’

Açlığın, yoksulluğun ve işsizliğin kol gezdiği ülkemize, insanlar yaşam savaşı verirken, işkence, baskılar ve yasaklar devam ederken, tüm burjuva partilerinin halka vereceği hiç bir şeylerinin olmadığı bir kez daha görüldü. Kurtuluş düzen partilerinin vaatlerinde değil, devrimdedir. Kurtuluşun tek yolu, devrim ve sosyalizmdir. Faşist diktatörlüğün azgınca saldırdığı, her gün onlarca ev baskınlarının yapıldığı, binlerce insanın tutuklandığı, işkenceden geçirildiği bu şartlarda, Birleşik Mücadelenin önemi ve gerekliliği her zamankinden çok daha kendisini hissettirmektir. Partizan ve Sınıf Teorisi olarak Birleşik Mücadelenin birer parçası olarak, gelişen ortak iş yapma kültürümüzü daha da güçlendirmeye olan ihtiyacımız tartışmasız bir şekilde ortadadır. Avrupa’da geliştirdiğimiz bu ortak iş yapma pratiğimizin kitleler ve tabanımız üzerinde yarattığı olumluluğu görüyor ve hissediyoruz. Bu olumlu havayı ve birlikte iş yapma kültürümüzü gelecek yıl 10 Mayıs 2025 tarihinde birlikte gerçekleştireceğimiz Kaypakkaya yoldaşı anma gecemize taşımaya kararlıyız. Bu kararlılığımızı şimdiden kamuoyu ile paylaşıyoruz.

‘İbrahim Kaypakkaya yoldaş yol göstermeye devam ediyor’

Ocak 2024’ten 25 Mayıs 2024 tarihine kadar fedakarlıkla, canla ve başla alanlarda faaliyet yürüten tüm Partizan ve Sınıf Teorisi militan ve taraftarlarını kutlarız. Ayrıca, bu çalışmalarda bize desteklerini sunan, gecelerimize katılan halkımıza da sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Dayanışmada bulunan tüm devrimci parti ve örgütlere de teşekkür ederiz! Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya yoldaş ölümsüzüdür! İbrahim Kaypakkaya yoldaş yol göstermeye devam ediyor! Yaşasın devrimci dayanışma! Kahrolsun emperyalizm, kapitalizm, faşizm ve her türden gericilik!”

Önceki İçerikSürecin Devrimci Tarzda Toparlanmasında Ufuk ve Yöntem Üzerine