DKH: Önergenin amacı ‘’Cinsel istismarı meşrulaştırmaktır’’

Kadınlara çağrımızdır; mücadelemiz gücünü ağır bedellerin verildiği bir geçmişten alıyor. Ataerkil sistemin kadın iradesini kırmak için attığı adımları sunduğu önergeleri birleşik kadın mücadele hattını güçlendirerek boşa çıkaralım. Cinsel istismarın, çocuk evliliklerinin yasallaşmasını, tecavüzcüleri korumak için sunulan önergeleri kabul etmiyoruz. Ataerkil sistemin temsilcisi AKP iktidarının kadın iradesini kırmak için verdiği uğraşa karşı tek yumruk olalım. Gün kadınların birlik olma günüdür. Kahrolsun ataerkil sistem, yaşasın kadın mücadelemiz

HABER MERKEZİ (19.11.2016)- Demokratik Kadın Hareketi(DKH)’nin ‘’ Önergenin amacı cinsel istismarı meşrulaştırmaktır’’ başlığı ile yaptığı açıklamayı yayınlıyoruz.

AKP’nin Genel Kurul’a getirdiği önergeye göre; “cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanması geri bırakılıyor” önerge açık oylamada 184 oyu alamadığı için salı günü tekrar görüşülecek. Erkek egemen sistemin “seçilmişleri” bu önergeyi sunarken tecavüzü meşru bir zemine çekeceklerinin farkında değiller mi? Elbette önergenin altında yatan gerçeklik gün gibi ortada ve herkes bu gerçekliğin bilincinde. “CİNSEL İSTİSMAR MEŞRULAŞTIRILMAK İSTENİYOR” yani tecavüze uğrayan çocuklar failleri ile evlendirilecek böylece tek taraflı bir uzlaşma sağlanmış olacak. Tek taraflı bir uzlaşma ve taraf belli ataerkil ilişki ağının hâkim olduğu aile ve erkek devlet kıskacı. Kadınların söz hakkının olmadığı, çocuklarımızın geleceğinin tecavüzcü zihniyetin ellerine teslim edildiği bir önergeyi kabul etmiyoruz ve hedefimiz kadınların birleşik mücadele ağını daha da güçlendirerek bu kıskacı parçalamaktır.

 Amacımız Ataerkil sisteminizi yıkmaktır!

Sunulan önerge ile mağdurların değil faillerin lehine kararlar yürürlüğe konulmak isteniyor, Bozdağ kamuoyuna içerde bulunan 3-4 bin insan olduğu bilgisini veriyor yine aynı zihniyet bu insanları toplumun mağdur olan büyük bir kesimi olarak tanımlıyor ve sunulan önergenin amacının ciddi bir sorunu çözmek olduğunu vurguluyor. Ciddi bir sorun olarak ele alının ise tecavüzcülerin hapishanelerde olması olarak ifade ediliyor. AKP İktidarı kimlerin oyunu alarak seçildiğini bir kez daha açıklıyor. Öyle ki ataerkil sistemin kapitalist düzendeki temsilcileri kadınları yine yok sayıyor, bizler dışarıda cinsel istismara maruz kalan kadınlar ve çocuklar, cinsel istismara maruz kaldığı için öz savunma yapan hapishanelerdeki kadınlar olarak ataerkil sistemin tecavüzcüleri koruyan yasalarınızı tanımıyoruz ve yürürlüğe girmemesi için mücadelemizi daha gür bir sesle haykırmaya devam edeceğiz.  Amacımız ataerkil sisteminizi yıkmaktır!

Birleşik kadın mücadele hattını güçlendirelim!

Kadınlara çağrımızdır; mücadelemiz gücünü ağır bedellerin verildiği bir geçmişten alıyor. Ataerkil sistemin kadın iradesini kırmak için attığı adımları sunduğu önergeleri birleşik kadın mücadele hattını güçlendirerek boşa çıkaralım. Cinsel istismarın, çocuk evliliklerinin yasallaşmasını, tecavüzcüleri korumak için sunulan önergeleri kabul etmiyoruz. Ataerkil sistemin temsilcisi AKP iktidarının kadın iradesini kırmak için verdiği uğraşa karşı tek yumruk olalım. Gün kadınların birlik olma günüdür. Kahrolsun ataerkil sistem, yaşasın kadın mücadelemiz.

 

Önceki İçerikAmacımız birleşik bir kadın mücadelesi yaratmak!
Sonraki İçerikDHF: Tüm kitleleri devrimci, demokratik kurumları sahiplenmeye ve geleceği kazanmak için mücadeleye çağırıyoruz!