Dersim’de ittifakın zaferi

Gazetemizin 101. Sayısında yayınladığımız HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü ve DHF Dersim Temsilcisiyle gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi okurlarımızla paylaşıyoruz

HABER MERKEZİ (19.06.2015)- 7 Haziran Genel Seçimleri oldukça gergin bir politik atmosferde gerçekleşti. Seçim sonuçları önümüzdeki siyasal dengeleri her açıdan belirleyecek politik bir muhteva içermektedir. Genel seçimlerin bütünlüklü muhtevası ve sonuçlarıyla birlikte, devrimci ve ilerici kamuoyu tarafından önemle izlenen ve sonuçları itibari ile en çok merak edilen yerlerden biri kuşkusuz ki Dersim’dir. 7 Haziran Genel Seçimleri Dersim’de DHF-HDP ittifakının yarattığı politik etkiyle sonuçlanmıştır. İttifakın yarattığı politik etki Dersim halkında maddi bir güce dönüşerek iki milletvekilini parlamentoya göndermiştir. Bir diğer belirleyici etkisi ise, CHP’nin adeta tarihinde ilk kez Dersim’de bu düzeyde geriletilmesidir ve bu tarihsel bir önem içermektedir.

7 Haziran Genel Seçimleri’nin Dersim’de ortaya çıkan siyasal sonuçları, ittifak politikası ve yarattığı politik etkiye dair, HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü ve DHF Dersim Temsilcisi görüşlerini gazetemizle paylaştı.

HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü: Dersim genelinde HDP olarak isimlendirilen yapının içerisinde birçok yapının varlığı söz konusu ve Dersim’de elde edilen başarı da bu yapının çalışmasıyla başarıya kavuşmuştur. HDP’nin siyasi bir kimliği var. Bu kimlik içerisinde sol sosyalist devrimciler, farklı inanç ve etnik gruplarda var. Devrimcilerin, etnik grupların ve yöre derneklerinin bir araya gelmesi dört temel sorun olan ‘Demokrasi, Kadın, Ekoloji ve Emek’ çerçevesinde oluştu. Dersim’de bizi diğer yapılardan ve partilerden ayıran esas meselemiz, seçim bildirgemiz olmuştur. HDP ‘güçlü halk’ derken diğer partiler ‘güçlü devlet’ demektedir. Bundan kaynaklı bu politika Dersim’de olumlu karşılık bulmuştur. Tabi bu durum yalnızca HDP’nin değil diğer sosyalist devrimcilerin de ittifakı sonucu başarıya ulaşmıştır.  Bunun yanı sıra emek, ekoloji, ve inançsal alanlara da bakıldığında Dersim halkı dört temel sorunu bir arada yaşayan kentimizdir ve bunun cevabını seçimlerde en güzel şekilde vermiştir.  

DHF ile olan ittifakımızın bir iki aylık süre ile sınırlı kalmayacağı bilinmelidir. Geçmişte niye kaybettiğimizin bilincindeyiz. Geçmiş yıllarda ortak mücadelede buluşamamanın yanı sıra seçim eksenli bakıldığında bir araya gelsek dahi bu birlikteliklerin kısa olduğunu görüyoruz. Elbette DHF devrimci önderleri sahiplenen ve devrimci önderleri temel alan bir kurumdur. Bu seçim süreci kolektif bir çalışmayı getirdi. Geçmişte ortak çalışmalar pek başarılmamıştı ancak bu seçim süreci ile başarıya ulaşmıştır. Devrimciler bu seçimle karşılığını buldular. Dersim’de seçim süreci ile birlikte sağlanan birlik toplumsal bir kazanımı yansıtmaktadır. DHF seçimi amaç olarak değil, taktiksel olarak kullandı.  Devrimciler olarak ortaklaşma kolektifi getirildi ve bu seçimle karşılığını buldu. DHF iz düşümlü olduğu bütün araçlarını, gücünü ve iletişim araçlarını kitle içerisinde iyi bir şekilde kullanmıştır. Dersim’den iki milletvekilinin çıkarılması bu gücün ve birliğin örneğidir.

Bu başarı bizlere bir zemin yarattı ancak zafer sarhoşluğuna kapılmamak gerekir. Bu gücü devam ettirebilmenin yolu ve bütün ortaklaşma temeli halkın kendini yönetmesidir. DHF-HDP ittifakı ortak bir düşüncenin zeminini yaratmıştır. Bu zemini iyi değerlendiremezsek tekrardan eski duruma düşeceğiz. Bu süreçte her siyasi yapı yine kendi alanlarında faaliyetlerini yürütecek bunun yanı sıra bizim yapacağımız ortak çalışmalar ise toplumsal çalışmalar olacaktır. Bizler meclise giderek Dersim’i meclise taşıyacağız. Bu süreçte Dersim’de geçici bir komitenin oluşturulması lazım. Bütün bu değindiğimiz noktalar üzerinden Dersim’de ve ülkede olan ittifaka önem veriyoruz.

Dersim’de bu ittifakla ve ortaklaşmayla birlikte tekrardan tarih yazacağız. Yapacağımız bütün çalışmalar Dersim’in ilerlemesi için olacaktır. DHF-HDP ittifakını daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bütün çabamız halkımız, yoldaşlarımız, şehit ailelerimiz, tutsaklarımız için olacaktır. Buradan Dersim halkına ve seçim süreci içerisinde emek sarf eden herkese teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Teşekkürler.

DHF Dersim Temsilcisi: Dersim’deki seçim sürecini elbette ki coğrafyamızda yaşanan gelişmelerden bağımsız ele alamayız. Faşist AKP iktidarının 10 yılı aşan sürecinde demokrasi eşitlik barış ve özgürlük söylemlerinin ezilen halkları kendine yedekleme çözüm meselelerin esasta kendi iktidarlarını güvenceye alma arayışı olduğu daha belirgin bir şekilde açığa çıkmıştır. Bu ve buna benzer yönelimlerle devrimci hareketleri sistem içerisine kanalize etme durumu esas amaç olarak adlandırılabilir. Diğer bir yandan ise İç Güvenlik Paketi ve Başkanlık Sistemi konseptiyle tek adam sistemine dayalı oluşturmak istediği dikta rejimi de söz konusuydu. Bu ve buna benzer gelişmeler seçim sürecinde elbette ki genel boyutuyla etkili oldu. Dersim’de bu atmosfer içerisinde bir süreç geçirdi. Dersim, 2011 Genel Seçimleri’nde ve onun öncesindeki seçimler baz alındığında CHP’nin etkin bir pozisyonda olduğu görüle biliyordu CHP’nin faşist gerici özünün devrimciler tarafından sürekli teşhir edilmesine rağmen istenilen düzeyde bir gelişme sağlanamaması da göze çarpan bir diğer noktaydı. Dersim’in tarihsel acıları üzerinden nemalanarak hareket eden CHP, özellikle 2011 Kılıçdaroğlu faktörüyle beraber iki milletvekili çıkarmıştı. Bu sonuç ne kadarda karamsar bir tablo çıkarmış olsa da devrimcilerin etkisinin olmadığı anlamını da taşımıyordu. Çünkü her süreç genel konjonktürler üzerinden ele alınılmalı ve değerlendirilmelidir. Dersim’in tarihsel süreci acılar ve katliamlarla doluyken diğer bir yanıyla da direnişler ve başkaldırışlarda doludur. Bu anlamıyla böylesi bir kültürden gelen bir halkın bir anda değerlerinden yabancılaşıp sistemin çizdiği kanala akmasını düşünmek hatalı olur ve olunduğu da bu seçimlerle beraber görülmüş oldu.  2015 genel seçimleri de farklı bir atmosfer ve farklı dengelerle karşılandı. Bunların en önemlisi de DHF- HDP’nin gerçekleştirmiş olduğu ittifak oldu. Bu ittifakın Dersim’de yaratmış olduğu pozitif enerji sonuçlara da yansıdı. DHF’nin Dersim’deki genel gücünün etkin bir pozisyonda olması ve sürecin içerisinde aktif bir şekilde yer alması açığa çıkan sonucun önemli bir parçası olduğunu ifade edebiliriz. CHP’nin yaratmak istemiş olduğu algı operasyonlarına rağmen bu noktada bu duruma karşı takınmış olduğumuz tavır genel kamuoyu cephesinden bilinmektedir. CHP’nin acılarımız ve değerlerimiz üzerinden siyaset yapma arayışını Dersim halkıyla beraber boşa düşürdüğümüzü sonuçlar açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yıllardır süre giden CHP etkisi gerçekleşen ittifakla beraber bertaraf edilmiş ve istenilen sonuç açığa çıkarılmıştır. Ve yıllardan sonra ilk kez Dersim’de 2 milletvekili ittifaklar sonucu başarılı bir sonuç elde etmiştir. Bu anlamıyla Dersim kendisine yakışanı yapmış ve ittifak güçlerini sahiplenmiştir.

Dersim’de ortaya çıkan bu zemini daha da güçlendirmek ve ileriye taşımak bizlerin ve diğer devrimci ilerici güçlerin temel görevlerinden biri olmak durumundadır, ortaya çıkan birlikte mücadele anlayışını daha da güçlendirerek özelde Dersim halkının genelde ise tüm halk kitlelerinin beklenti ve özlemlerine cevap olmak DHF’nin temel perspektif ve kaygılarından biridir.

Önceki İçerik“Devrimci ve ilerici güçler seçimlere damga vurdu”
Sonraki İçerikSınırlar sizin olsun, gelecek bizimdir!