Avrupa’da kitlesel ve coşkulu 1 Mayıs!

1 Mayıs Avrupa’nın onlarca yerinde kitlesel ve coşkulu bir şekilde kutlandı. ADHK ve bileşen kurumları da 1 Mayıs kutlamalarına kitlesel ve coşkulu bir katılım sağladı

HABER MERKEZİ (02-05-2017) Enternasyonal proletaryanın birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da, kapitalist sömürüye, emperyalist barbarlığa, hak gasplarına, cins ve ulus baskısına ve doğa katliamlarına karşı kitlesel ve coşkulu bir atmosferde kutlandı

 Mulhouse

Enternasyonal proletaryanın birlik, dayanışma ve kavga günü1 Mayıs Fransa’nın Mulhouse şehrinde 1500 kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Saat 10.00’da şehir merkezinde Place de la Bourse’ta da bir araya gelen kalabalık, kortejler oluşturarak kutlamaların yapılacağı alana doğru yürümeye başladı.  Yürüyüşe Fransa’daki sendika ve örgütlerinden CGT, NPA, ANTIFASCISTE, CFDT ve LO’nun yanı sıra Türkiye-Kuzey Kürdistan’lı örgüt ve partilerden ADHK, SYM, ADKH, ATIK, PARTIZAN, PKK, MLKP, HDK-A, DIDIF, AKM (Alevi Kültür Merkezi) ve Halk Cephesi de katıldı.

MKP ve Partizan Halk Güçlerinin flamalarının da bulunduğu yürüyüş esnasında sık sık “Yaşasın 1 Mayıs”, “Biji Yek Gulan”, 1 Mayıs Kızıldır Kızıl Kalacak”, “Yaşasın Partimiz Maoist Komünist Partisi”, “Önderimiz İbrahim, İbrahim Kaypakkaya”, “Yaşasın Kadın Mücadelemiz”, “Jin Jiyan Azadi”, “Kürdistan Faşizme mezar olacak”,”Yaşasın devrimci dayanışma” sloganlarının yanı sıra fransızca sloganlar atıldı. 1 Mayıs alanına gelindiğinde program saygı duruşuyla başladı. Örgütler sırayla 1 Mayıs’ın anlamı ve önemi üzerine konuşmalar yaptı.

Alanda ADHK adına yapılan konuşmada, uluslararası işçi sınıfının, kapitalizmin ücretli kölelik düzenine, bunu tanzim eden vahşi yasalarına karşı, her ülkenin özgünlüğünden doğan mücadeleler içinde girmekte olduğunu, enternasyonal proletaryanın tarihte yarattığı şanlı kavga günlerinin, yeni koşulların belirlediği yeni deneyimlerle güncellenmekte olduğunu belirterek konuşmasına başladı. “Geçtiğimiz aylarda en son Fransa’da çalışma bakanının adıyla anılan El Khomri yasalarına karşı, işçi sınıfı ve yoldaşlarının sokakları tutuşturan öfkesi en taze örnek olarak hafızamızdaki yerini koruyor. Kapitalizm, yarattığı sömürü düzeninde hiçbir toplumsal sorunu çözebilecek yetenekte olmadığını, her günün yeni pratik sonuçları üzerinden göstermekte, emperyalist talan ve saldırganlıkla ötelemeye çalışmakta ancak başarılı olamamaktadır.” İfadelerini kullandı. Miting folklor gösterisi, çekilen halaylar ve atılan sloganların ardından  sonlandırıldı.

 İnnsbruck

Uluslararası ișçi  sınıfı ve emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs, Avusturya’nın İnnsbruck kentinde tüm demokratik kitle örgütlerinin, Avusturyalı kurumların ve alevi derneklerinin ortak katılımıyla coşkulu bir biçimde kutlandı.

Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu bu yıl “Yaşasın 1 Mayıs, Biji yek gulan, ES LEBE DER ERSTE MAİ” yazılı pankartlar ile günün önemine ilişkin pankart ve flamalarla kortejdeki yerini aldı. Yürüyüș öncesi ADHK’nın 1 Mayıs’a ilişkin çıkarmıș olduğu Almanca-Türkçe bildiriler  yaygın bir sekilde  dağıtıldı.. Yürüyüşün başladığı yer olan Landhausplatz’da toplanan kitle Almanca Türkçe sloganlarla yürüyüşe geçti. Bu yıl 1Mayıs komitesinin önerisiyle kortej olușturulmadan ortak bir șekilde gerçekleşen yürüyüşte ADHK taraftarları coşkulu sloganlarla yürüyüşte yerini aldı. “Hoch die internationale solidarität”, Faşizme karşı omuz omuza, yaşasın devrimci dayanışma” şeklinde sloganlarla şehrin ișlek caddelerinden geçilerek tekrar aynı yere gelindi. Burada yeșiller milletvekili Berivan Aslan bir konușma gerçekleștirdi. Sendika ve kurumlar adına yapılan konuşmalarda, emperyalistlerin  mülteci politikarı, ekonomik kriz, emperyalist işgal ve savaşlarla ilgili egemenlerin politikaları teşhir edildi.

 Zürich

Zürich’de 1 Mayıs komitesinin çağrısıyla yapılan yürüyüşe, sol, sosyalist sendika ve partiler ile MKP, PKK, MLKP, TKPML, PARTİZAN, YDG, YDK, ADHK, İDHF, ADKH, AUFBAU-SYKP gibi kurumlar katıldı.

Yürüyüşte emperyalist savaşların kitleleri yüz yüze bıraktığı sonuçları, göç yollarındaki ölümler ve kadına yönelik şiddetin teşhirine dönük dövizler taşıyarak bu yönde açıklamalar yapan İDHF tarafından, ADHK’nın çıkartmış olduğu değişik dillere çevrilen bildirisi dağıtıldı.

Yoğun yağmura rağmen katılımın yüksek olduğu gözlemlenen yürüyüşte sık sık “1 Mayıs kızıldır kızıl kalacak”, “Katil Erdoğan”, “Kürdistan faşizme mezar olacak”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Direne direne kazanacağız”sloganları atıldı. Yürüyüş sonrası toplanma alanında, sol, sosyalist, demokratik kurumların konuşmalarının yanı sıra, şehit düşen 4 BÖG savaşçısı için bir de anma gerçekleştirildi.

Toplanma alanında her yıl olduğu gibi gerçekleştirilen politik çalışmalar kapsamında, bu yıl Türkiye’den davet edilen gazeteci Fehim Taştekin ve HDP milletvekili Mithat Sancar, ülkedeki  referandum süreci, Ortadoğu ve Kürtlerin durumu hakkında bilgi ve değerlendirmelerde bulundular.

 Hamburg

Hamburg’da ADHK-Hamburg örgütlülüğünün de içerisinde yer aldığı Anti- emperyalist Blok saat 11.00’de Rodingsmarkt’ta bir araya gelerek Fischmarkt’a doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. Üç dilde yaşasın 1 Mayıs pankartının açıldığı yürüyüşte geçmiş yıllara nazaran katılımın yüksek olduğu gözlendi. Genel katılımın yüksek olduğu yürüyüşte Türkiye-Kuzey Kürdistanlı kitlelerin katılımı ve 1 Mayıs coşkusu hâkimdi.

Kurumlar adına konuşma ve açıklamaların yapıldığı eylemde ADHK temsilcisi tarafından ADHK’nın yayınladığı açıklama okundu. Yürüyüş alanında ADHK’nın 1 Mayıs ile ilgili Almanca ve Türkçe bildirileri dağıtıldı. Etkinlik çekilen halaylar ve atılan sloganlarla coşkulu bir şekilde sonlandırıldı.

Wuppertal

Enternasyonal proletaryanın birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs bu yıl Wuppertal’da yapılan yürüyüş ve mitingle karşılandı. Saat 11.00’de Unterbarmen garından başlayıp şehir merkezindeki  miting alanı olan Laurentiusplatz’a kadar devam yürüyüşe, DGB, Ver-di, MLPD, Courage, Die Linke, ADHK, ATİK, Bir-Kar, DİDF gibi işçi ve emekçi sendikaları ile devrimci-demokrat birçok kurum katıldı.

Bu yılki 1 Mayıs gündeminde, özel olarak emek alanındaki sömürünün günceldeki durumu, gün geçtikçe artış gösteren taşeronlaştırma ile ekonomik krizin işçi ve emekçilerin yaşamlarında artan etkileri, ırkçılık ve yaklaşan eyalet seçimleri olurken, genel olarak ise emperyalist-kapitalist sömürü ve savaşlar ile Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki faşist diktatörlüğün katliam ve baskıları gibi konular vardı.

Gerçekleştirilen yürüyüş boyunca bu gündemler ekseninde yapılan konuşmalar ve atılan sloganlarda, işçi sınıfı ile toplumun diğer bütün ezilen kesimlerinin sistem eksenli yaşadığı bütün sorunlar konusunda kazanımlar elde edilebilmesi için birleşik mücadeleyi yükseltmelerinin gerekli olduğu yönünde çağrılar yapıldı.  Yürüyüş ve miting alanında ADHK’nın 1 Mayıs ile ilgili Almanca ve Türkçe bildirileri dağıtıldı.

Yürüyüş, Laurentiusplatz’ta yapılan mitingde sendika, politik kurum ve parti temsilcileri tarafından gerçekleştirilen konuşmaların ardından sonlandırıldı.

Stuttgart

Stuttgart’ta 1 Mayıs yağmura rağmen kitlesel ve coşkulu bir şekilde kutlandı. ADHK kitlesi ve bileşenlerinin de hazır bulunduğu demokratik kurum ve partilerin kitlesinin de içinde olduğu kitle sabahın erken saatlerinde yürüyüş başlangıç noktasında toplandı. Saat 10’da başlayan yürüyüş sloganlar eşliğinde şehir merkezine kadar devam etti. Daha sonra Demokratik Güç Birliği-Stuttgart tarafından alternatif bir Mayıs kutlaması gerçekleştirildi.

 Köln

 Köln de 10 binlerin katılımıyla 1 mayıs coşkulu bir şekilde kutlandı. Yağmurun aralıksız yağması mitingi ve yürüyüşü etkilese de 10 binlerce kitle miting alanını doldurdu. Kurumumuz ADHK ve ADHF/ Köln, SYM, ADKH Flama ve bayraklarıyla sol sosyalist kurumların oluşturmuş olduğu alternatif 1 Mayıs kortejinde yerini aldı. Miting alanında yapılan konuşmalarla 1 Mayıs Köln kutlaması son buldu.

 Duisburg

 Enternasyonal proletaryanın birlik, mücadele ve dayanışma günü Duisburg’da kitlesel katılım ile kutlandı. ADHK, ADKH, ve SYM bayarak ve pankartlarıyla yürüyüşte yerini aldı. Yürüyüşte, ATİK, AveG-Kon, Naw-Dem, MLPD, Haziran, vb. siyasi parti ve kitle örgütleri katılım sağladı. Yürüyüş boyunca Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz, 1 Mayıs Kızıldır Kızıl Kalacak, Yaşasın Enternasyonal Dayanışma sloganları atılarak miting alanında 1 Mayıs kutlaması sonuçlandı.

 Londra

 Enternasyonal proletaryanın Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü Londra’da kitlesel olarak kutlandı. Tarihi Marks kütüphanesinin bulunduğu Ferington bölgesinde başlayan yürüyüş, Trafalgar meydanına kadar sürdü.

Britanya sol guruplarının, sendikaların ve özellikle Türkiye-Kuzey Kürdistanlıların yer aldığı yürüyüş oldukça renkli, müzikli ve yoğun sloganlar altında yapıldı. Maoist komünistlerin kendi bağımsız pankartlarıyla yer aldıkları 1 Mayıs yürüyüşü, ” işçiler ve ezilen dünya halkları emperyalizme, faşizme, gerici savaşlara karşı birleş ve savaş” Üç ayrı dilde “yaşasın 1 Mayıs” sloganlarının yanı sıra parti sloganlarını da haykırdılar.

Önceki İçerikİstanbul’da on binler 1 Mayıs’ta bir araya geldi!(Foto-haber)
Sonraki İçerikBir soykırım fermanı Dersim!