Avrupa’da kitleler sömürü düzenine karşı alanlardaydı(yenilendi)

Avrupa Demokratik Haklar Konfedersyonu (ADHK)’nun da içerisinde yer aldığı Türkiye-Kuzey Kürdistanlı devrimci demokratik kurumların yoğun bir şekilde katıldığı 1 Mayıs eylemleri başta Hamburg, Köln, Paris, Londra olmak üzere birçok şehirde kitlesel bir şekilde alanlarda karşılandı. Eylemlerde ülkemizdeki faşist yasakçı iktidarın Taksim’e yürümek isteyen halka uyguladığı terör lanetlendi

HABER MERKEZİ (01.05.2014)- Enternasyonal proletaryanın uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da kitlesel ve coşkulu bir atmosferde kutlandı. Kapitalist sömürüye, emperyalist barbarlığa, hak gasplarına, cins ve ulus baskısına ve doğa katliamlarına karşı işçi ve emekçiler Avrupa’da sokaklara çıkarak mücadele etmenin zorunluluğuna vurgu yaparak yeni bir dünyanın mümkün olduğunu haykırdılar.

Burjuvazinin etkisindeki sarı sendikaların ve reformistlerin 1 Mayıs’ın tarihsel devrimci özünü boşaltarak ve silikleştirerek sıradanlaştırmasına karşı, Avrupa’daki yerli ve göçmen devrimci güçler 1 Mayıs’ın tarihsel devrimci özünü kuşanarak boşa çıkardılar. Avrupa’nın birçok yerinde yerli ve göçmen devrimci-ilerici güçler ortak platformlar ve bloklar oluşturarak 1 Mayıs’ın devrimci coşkusunu alanlara taşıdılar. Avrupa’daki 1 Mayıs kutlamalarında Türkiye-Kuzey Kürdistanlı devrimci ve ilerici güçler kitlesellikleri ve coşkusuyla öne çıktılar.

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu), ADKH(Avrupa Demokratik Kadın Hareketi) ve ADGH (Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi) 1 Mayıs’a ilişkin üç dilde (Almanca, Fransızca, Türkçe) çıkardığı bildiri ve afişle kitleleri yeni bir dünya umudunu büyütmek için 1 Mayıs alanlarına çağırdı. ADHK ve bileşenleri Avrupa’nın Almanya, İsviçre, Fransa, Avusturya ve Hollanda ülkelerinde kendi pankart ve flamalarıyla kitlesel ve coşkulu bir şekilde 1 Mayıs yürüyüşlerine katıldı.

Almanya’da ADHK ve bileşenleri Hamburg, Köln, Frankfurt, Berlin, Wuppertal ve Duisburg’ta alanlardaydı:

 Hamburg’da işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü kutlandı

Hamburg´ta Almanya Sendikalar Birliği’nin (DGB) çağrısıyla, Alman sendikaları, ilerici, demokrat ve devrimci kurumlar Löhmühlen Strasse´de saat 11.00’de toplanarak, Almanya Sendikalar Birliği Hamburg binasına doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş esnasında ve yürüyüşün bitiş noktasında kurumlar adına açıklama yapıldı. ADHF temsilcisi de konuşmasında işçi sınıfının ve dünya ezilen halklarının birlik, mücadele ve dayanışma gününü selamlayarak can bedeli yaratılan bu günü yaratanların mücadelesinden öğrenerek mücadelenin daha ileriye taşınması gerektiğine değindi.

MKP taraftarları da yürüyüş alanında “Politik iktidar için Sosyalist Halk Savaşı perspektifiyle kızıl 1 Mayıs bayrağını dalgalandıralım!” başlığını taşıyan pankart açtı. Yürüyüş alanında MKP´nin 1 Mayıs açıklaması okunarak işçi sınıfı ve dünya ezilen halklarının haklı ve meşru mücadelesi selamlandı.

Yürüyüş bitişinde Hamburg DGB binası önünde Hamburg belediye başkanının konuşma yapması engellenerek mültecilere uygulanan baskının ortadan kaldırılması gerektiği dile getirildi. Her yıl Hamburg’da düzenli olarak yapılan 1 Mayıs akşamı saat 18.00’deki “Devrimci 1 Mayıs yürüyüşüne” de kitlesel katılım çağrısı yapılarak, yürüyüş atılan sloganlarla coşkulu bir şekilde sonlandırıldı.

Alternatif Devrimci 1 Mayıs yürüyüşünde polis şiddetine karşı Hamburg’da başarılı bir şekilde gerçekleştirildi

Her yıl düzenli olarak Hamburg’da gerçekleşen yürüyüş bu yıl da içerisinde ADHK’nın da olduğu Antiemperyalist Birlik tarafından örgütlendi. 1 Mayıs akşamı saat 18.00’de Feldstrasse tren istasyonu önünde toplanan kitlenin coşkulu bir şekilde yürüyüşe başlamasından çok zaman geçmeden polisin ani saldırısıyla karşı karşıya kalan kitle direnerek yürüyüşe devam etti. Polis yürüyüşün bitirilmesi noktasındaki baskıları TOMA’larla gazlar sıkarak Avrupa’daki demokrasiyi kitlelere gösterdi.

Hamburg’da Taksim’e girmek isteyenlere uygulanan şiddetin aynısı halka uygulanarak gaz bombaları ve TOMA’larla tazyikli sular sıkılarak yürüyüş dağıtılmaya çalışıldı. Hamburg MKP taraftarlarının da katıldığı yürüyüşte “Politik iktidar için Sosyalist Halk Savaşı perspektifiyle kızıl 1 Mayıs bayrağını dalgalandıralım!” başlığını taşıyan Almanca yazılı pankart açıldı. Yaklaşık 50 kişini yaralandığı ve 8 kişinin gözaltına alındığı eylemde yaklaşık 2200 kişinin katıldı. Eyleme 1800 polisin görevli olarak katılması polisin akşam yürüyüşlerinin devrimci niteliğini yok etmek, şiddet uygulayıp kitleleri sindirmek ve bu yürüyüşleri yaptırmamak. Fakat Anti-emperyalist Blok Hamburg bileşenleri bu baskıya ve şiddete karşı direnerek yürüyüşü Rote Flora önüne gelerek burada sonlandırdı.          

Duisburg’ta 1 Mayıs Nazi faşistlerine karşı kitlesel eylemle karşılandı

Enternasyonal proletaryanın birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, Duisburg’da Devrimci-demokratik kurumların birlikte Nazi faşistlerine karşı yapılan eylemle kutlandı. 1 Mayıs günü ırkçı faşist NPD’nin merkezi tren istasyonunda yapmak istediği yürüyüş, yerli ve yabancı kurumların katılımıyla atılan slogan ve yapılan konuşmalarla protesto edildi.

Duisburg’da iki ayrı yürüyüşün olmasına karşın, merkezi tren istasyonunda Nazilerin teşhir edilmesi ve eylemlerinin engellenmesi kitlesel ve başarıyla sonuçlandı.

Wuppertal’da devrimci, demokratik kurumlar 1 Mayıs platformu oluşturdu

MLPD, Ver-di, IG Metall, Die Linke, Courage, ADHF, ADGH, ADKH, ATİF,Yeni Kadın, Wuppertal AKM, Bir-Kar ve DİDF gibi çok sayıda sendika, sol parti ve devrimci-demokratik kurumların organize ettiği Wuppertal 1 Mayıs yürüyüşü, saat 11:00’de Unterbarmen’da başladı. Bu yıl, oluşturdukları 1 Mayıs platformuyla ortak çağrı ve pankartla katılarak daha organizeli olan Türkiye-Kuzey Kürdistanlı kurumların yoğun katılımı ve coşkusunun öne çıktığı yürüyüşte, Türkiye-Kuzey Kürdistan meydanlarında, devlet terörüne karşı çatışan halkların direnişi, yapılan konuşmalar ve atılan sloganlarla selamlandı. ‘Yaşasın enternasyonal dayanışma’, ‘Biji 1 gulan’ ‘1 Mayıs kızıldır-kızıl kalacak’, ‘Her yer Taksim, her yer direniş’, ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam’ sloganlarının atıldığı yürüyüş miting alanında yapılan konuşmalarla sona erdi.

Mitingin adından, Wuppertal Alevi Kültür Merkezi’nde, 1 Mayıs’a, devrimci mücadelenin önemine dair konuşmaların gerçekleştirildiği ve direniş türkülerinin seslendirildiği bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik mücadeleye devam vurgusu ve halaylarla coşkulu bir şekilde sona erdi.

Köln’de coşkulu 1 Mayıs

Enternasyonal proletaryanın ve ezilen halkların birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Almanya‘nın Köln şehrinde de kitlesel ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Alman sendikalarının düzenlediği 1Mayıs yürüyüşüne, birçok sendika ve yerli ilerici kurumlarla birlikte başta Türkiye-Kuzey Kürdistanlı devrimci ve ilerici güçler olmak üzere çeşitli demokratik ve sol dinamikler de katıldılar. Önceki yıllara oranla bu yıl sendikaların katılımında bir kitlesellik göze çarptı. ADHK, AGIF, EÖC, Kaldıraç, Ciwanen Azad, Rote Aktion ve Yaşanacak Dünya‘nın oluşturdukları devrimci 1 Mayıs bloğu ile yürüyüşe kitlesel ve coşkulu bir katılım sağladılar. Devrimci 1 Mayıs bloğu ortak pankartı arkasında kendi kurumsal pankartları ve bayraklarıyla yürüyen devrimci ve ilerici güçler, attıkları sloganlar ve yaptıkları konuşmalarla 1 Mayıs’ın tarihsel devrimci özüne vurgular yaparak, emperyalist-kapitalist barbarlığa karşı birlikte mücadele etmenin zorunluluğunun altını çizdiler. 1 Mayıs yürüyüşüne devrimci 1 Mayıs bloğu dışında ATİK, Bir-Kar, Anadolu Federasyonu, ÖDP ve DIDF de kendi pankart ve flamaları ile yerlerini aldılar.

Taksim direnişi Köln de yankılandı

Köln’de ki yürüyüşte, İstanbul’da 1 Mayıs‘ı Taksim’de kutlama iradesi ortaya koyan kitlelere dönük devletin pervasız saldırıları sürekli teşhir edilerek gösterilen görkemli direniş selamlandı. Devrimci 1 Mayıs bloğu yürüyüş boyunca yaptığı konuşmalar ve attığı coşkulu sloganlarla İstanbul’daki direnişin coşkusunu meydanlara taşıdı. Yürüyüşte sık sık „Her Yer Taksim, Her Yer Direniş“, Yasasın Enternasyonal dayanışma“, „1 Mayıs kızıldır kızıl kalacak“, „Yaşasın 1 Mayıs“ sloganları Almanca ve Türkçe atıldı. Yürüyüş coşkulu bir şekilde yapılan mitingin ardından sona erdi.

Berlin

1890 yılında Amerika’da günlük çalışma süresi 8 saatle sınırlandırılsın diyen işçilerin yapmış oldukları işgal sonucu işçilerin katledilmesi sebebiyle işçi sınıfının ve emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak ilan edilen 1 Mayıs Berlin’de coşkuyla kutlandı. Sendikaların bu yıl kitlesel katıldığı eylem, Türkiye- Kuzey Kürdistanlıların da katılımıyla ilgi odağıydı. Saat 10.00’da Hackescher Markt, Spandauer Str. DGB binasının önünde başlayan yürüyüş Brandenburg Torplatz’ta yapılan konuşmalarla sona erdi.

Siegen‘de kızıl 1 Mayıs

İşçi sınıfının birlik,mücadele ve zafer günü 1 Mayıs Siegen‘de alternatif „Heraus zum roten 1.Mai“-„Haydi kızıl 1 Mayıs´a“ çağrısıyla coşkuyla kutlandı.

ADHK‘nın da örgütleyicisi olduğu devrimci-demokratik yerli ve göçmen kurumların örgütlediği 1 Mayıs, bu yıl „Savas politikalarına, sosyal hak gasplarına ve doğanın tahribine karşı, enternasyonal dayanışma için“ şiarıyla saat 13:00 Siegerlandhalle önünden yürüyüşe geçildi.

ADHK kitlesi de pankart ve flamalarıyla yürüyüşte yer aldı. Coşkulu sloganların atıldığı yürüyüş Mayıs festival alanına gelindikten sonra mitinge geçildi. Miting değişik kurumların yaptığı konuşma ve kültürel etkinlike sonlandırıldı.

İngiltere

1 Mayıs Londra’da coşkuyla kutlandı

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs Londra’da coşkuyla kutlandı. Sendikaların bu yıl kitlesel katıldığı eylem, Türkiye- Kuzey Kürdistanlıların da katılımıyla Marks’ın Kütüphanesi olarak bilinen Clerkenwell Green Meydanı’nda başladı ve Trafalgar Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşe katılan Maoistler 3 dilde “Yaşasın 1 Mayıs” sloganı yazılı pankart ve flamalarla yürüyüş boyunca İngilizce olarak “Dünyanın işçileri ve ezilen halkları, emperyalizme, kapitalizme, ırkçılığa, gerici savaşlara ve emperyalist işgale karşı birleş ve savaş” sloganını attı.

Redhack sempatizanları ve Avrupa Demokratik Kadın Hareketi de flamalarıyla yürüyüşte yerlerini aldı. “Dünyanın ezilen halkları birleşin” sloganının atılmasıyla turist olarak orada bulunan İsveçli devrimciler Maoistlerin kortejine katılarak yürüdüler.

Trafalgar Meydanı’nda gelindiğinde ise, yürüyüşe katılan kurumların yaptığı konuşmalarla hak gaspları, işsizlik ve sömürü lanetlendi.

Avusturya

1 Mayıs İnnsbruck’da coşkuyla kutlandı

Dünya işçi sınıfı ve emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs, Avusturya’nın İnnsbruck kentinde tüm demokratik kitle kurumlarının ve Alevi derneklerinin ortak katılımıyla coşkulu bir biçimde kutlandı.

Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da “Yaşasın 1 Mayıs” “ Biji yek gulan” ve   “Es lebe der erste Mai” yazılı pankartlarıyla katılarak günün önemine ilişkin pankart ve flamalarla kortejdeki yerini aldı. Yürüyüş öncesi Avusturya  Demokratik Haklar Federasyonu ADHK´nın çıkarmış olduğu Almanca Türkçe bildirileri yaygın bir şekilde dağıttı. Yürüyüşün başladığı yer olan Landhausplatz´dan şehrin işlek caddelerinden geçilerek tekrar aynı yere gelindi. Burada kurumlar adına yapılan açıklamaların ardından, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı 1 Mayıs eylemi tamamlandı.

Linz

Dünya işçi sınıfı ve emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs Avusturya´nın Linz şehrinde coşkuyla kutlandı.

ADA, ATİGF, ADHF, MKM(Linz) ve Perg PSAKD kurumlarının biraraya gelerek organize ettiği 1 Mayıs, ortak belirlenen talepler ve sloganlar esliğinde kutlandı. Yürüyüş saat 12:30’da Volksgarten’dan müzik eşliğinde başladı. Yürüyüş esnasında “Yaşasın Halkların kardeşliği”, ” Direne Direne Kazanacağız” ve ” Hoch die Internationale Solidarität (Yaşasın enternasyonal dayanışma)” sloganları sık sık atıldı. Yürüyüş boyunca platform tarafından hazırlanan ortak bildiri okundu. Yürüyüş bitim yerinde  müzik dinletesi ve halaylarla eylem sonlandırıldı.

Fransa

Mulhouse

Fransa-Mulhouse şehrinde 1 Mayıs mitingi, demokratik kitle kurumlarıyla gerçekleşti. Eyleme ADHK’nın da aralarında bulunduğu, Fransız, Kürt ve Türkiyeli kurumlar katıldı. 1 Mayıs eylemi yapılan konuşmalar, 
atılan sloganlar ve saygı duruşunun ardında sona erdi.

Strasburg’da 1 Mayıs

ADHK taraftarlarının da içinde yer aldığı yüzlerce işçi ve emekçi tarafından 1 Mayıs kutlandı. Türkiye ve Kuzey Kürdistanlı devrimci demokratik kitle örgütleri ile Fransız sendika ve devrimci-demokratik kitle örgütlerinin organize ettiği eylem; saygı duruşundan sonra yürüyüşle başladı. Strasburg’un merkezinde gerçekleşen kilometrelerce yürüyüş sırasında kapitalizmi, emperyalizmi, faşizmi yeren, sosyalizmi ve 1 Mayıs uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü öven sloganlar atıldı, konuşmalar yapıldı. ADHK tarafından yayınlanan 1 Mayıs bildirisi Fransızca okundu.

Yürüyüşten sonra kısa konuşmalar yapılarak, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki 1 Mayıs direnişleri selamlanarak sonuçlandırıldı.

Paris’te coşkulu 1 Mayıs                    

Paris Devrimci 1 Mayıs Platformu ( MKP, TİKB, TKİP, TKP/ML, Direniş Hareketi, MLKP), günler öncesinden yaptığı hazırlık ve çağrı temelinde, bileşen kitlesini tarihi Bastille Meydanı‘na çağırdı. Tüm olumsuz hava koşullarına rağmen eylemi coşkuyla sahiplenen kalabalık bir kitle alanda toplandı.

Platform bileşenlerinin hazırladığı ortak bildiri Türkçe ve Fransızca okunarak, AKP’nin faşist Taksim yasağına karşı, ülkede gösterilen görkemli direniş selamlandı.

Ortak halayların çekilip, marşların söylendiği etkinlikte, platform bileşenleri tarafından kurumlarının, günün anlam ve önemine ilişkin olarak, hazırladıkları bildirileri okundu. Bu sırada ADHK’nın 1 Mayıs’ la ilgili hazırladığı bildiri de Fransızca okundu. Alanda MKP’nin 3.Kongresini selamlayan pankartın yanı sıra, komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın büyük bir resmi de asıldı.

Avrupa‘da yükselen kriz, artan ırkçı göçmen karşıtlığı, ülkede Taksim yasağı ve buna karşı verilen mücadelenin altının çizildiği bildirilerin okunduğu etkinlik, coşkulu bir şekilde, sonlandırıldı.

İsviçre-Zürih: “Asgari ücretin yükseltilmesine evet, askeri uçak alımına hayır!”

Ezilenlerin ve proletaryanın enternasyonal dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs İsviçre’nin Zürich kantonunda kitlesel ve coşkulu bir eylemle alanlarda karşılandı. Bu seneki 1 Mayıs yürüyüşünde 18 Mayıs’ta İsviçre’de yapılacak olan referandumda asgari ücretin 4000 Frank’a çıkarılması talep edilirken yine aynı gün yapılacak olan ikinci referandum ile İsviçre’nin 22 tane askeri uçak satın alımına hayır denildi. Milyarlara mal olan bu askeri uçaklara harcanacak para, emeklilik kasasına aktarılıp oradaki eksiklik giderilmezken askeri uçaklara harcanılmasına karşı tepkiler eylemde sıklıkla vurgulandı. İsviçreli sendikaların, yerel kurumların, çeşitli ülkelerin devrimci, sosyalist, komünist fraksiyonlarının düzenlediği yürüyüş programı çerçevesinde sabah saat 09:30’da Zürich Sihlpost’un önünde toplanıldı. Saat 10:30’da başlayan yürüyüşte İsviçre’li sendikalar ve yerli ilerici kurumlarla birlikte Türkiye-Kuzey Kürdistanlı devrimci ve ilerici güçler pankartlar ve flamalarıyla katıldılar.
İDHF, ADKH ve ADGH kenti pankartlarının yanı sıra Gezi Direnişi’nde polisin attığı gaz kapsülüyle başından ağır yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan için hazırlanılan pankart da taşındı.
İDHF; “Es lebe der 1.Mai-Bijî Yek Gulân-Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankartıyla 3 dilde 1 Mayıs’ı selamlarken, ADKH; “Der Frauenkampf entsprißt die Freiheit-Kadın Mücadelesi Özgürlüğü Yeşertir” yazılı pankartıyla kortejde yerini aldı. ADGH; “Jugend an die Reihen, Aufstand gegen Tyranneien-Gençler Saflara, Zulme Karşı İsyana” pankartıyla coşkulu sloganlarıyla yürüdü.

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

1 Mayıs kortejinde MKP-HKO-PHG taraftarlarının açtığı pankart ve flamaların yanısıra Türkiye-Kuzey Kürdistan’lı diğer devrimci parti ve örgütler de kendi sloganlarıyla 1 Mayıs’ın kızıllığı ile yürüyüşte yerlerini aldı.
“İbrahim’den Cafer’e, Sosyalist Halk Savaşı’yla Zafere-Yaşasın 1 Mayıs” ana pankartını taşıyan Maoist Parti taraftarları “Önderimiz İbrahim Kaypakkaya, HKO-PHG savaşıyor” sloganlarıyla 1 Mayıs enternasyonal proletarya dayanışma ve mücadele günü özgülünde MKP 3. Kongresini de selamladı. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş Zürich Bellevue’de yapılan konuşmaların ardından sonlandırıldı. Yürüyüş bitiminde Zürich merkezde açılan 1 Mayıs stantlarının kurulduğu alana gidildi, ayrıca 1 Mayıs Komitesi’nin çağrısıyla Türkiye’den gelen Grup Bandista, stantların kurulduğu alanda sahne aldı.

Önceki İçerikSaldırıların resmi bilançosu:142 gözaltı, 90 yaralı
Sonraki İçerikÜlkenin dört bir yanında 1 Mayıs alanlarda karşılandı