ADGH 21. Kurultayı Sonuçlandı

“Emperyalist kapitalist sömürü sistemine karşı gençliğin sosyalizm mücadelesinin parçası ol; Direniş Meşrudur” şiarıyla örgütlenen Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi ( ADGH) 21. Kurultayı, yoğun geçen 2 günlük tartışmaların ardından sonuçlandı

ALMANYA(29.03.2016) 26-27 Mart tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen Kurultaya,  Almanya, Fransa ve İsviçre ülkelerinden gelen delegeler ve misafir katılımcılar, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da mücadele yürüten Demokratik Gençlik Hareketi (DGH), Avrupa’dan Yeni Demokrat Gençlik-YDG, Jugendwiderstand (Gençlik Direnişi) ve Rebell gibi gençlik örgütlerinin yanı sıra ADGH’nın bileşen örgütü olan ADKH ve çatı örgütü olan ADHK da katılarak kurultaya destek verdi.

Yapılan saygı duruşu, delege tespiti, divan seçimi ve açılış konuşmasıyla ADGH 21.Kurultayı 26 Mart Cumartesi saat 13.00’te başladı. Son yıllarda dünya, Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da emperyalist-kapitalist sistem egemenliğinde yaşanan ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişmelerin ezen ve ezilenler açısından ele alındığı ‘Siyasal Perspektif Taslağı’nın tartışmaya açılmasıyla devam eden Kurultayın 1. günü, bu gerçeklikler ve gelişmeler ekseninde ezilen gençliğin Avrupa’daki durumları ve çelişkilerinin özel olarak ele alınmasıyla devam etti. Özellikle Almanya, Fransa ve İsviçre’deki gençliğin ekonomik, akademik, sosyal ve kültürel durumları ve çelişkilerinin “işçi-işsiz, öğrenci, mülteci-göçmen gençlik” gibi başlıklarda yapılan araştırmalar ve somut veriler üzerinden analiz edildiği bölümde, mevcut olan bu çelişkilerin esas olarak emperyalist-kapitalist sömürücü sistem gerçekliğinden bağımsız olmayan yanı ele alınırken, bu gerçeklik ekseninde güncelde ve coğrafyadaki özgül çelişkiler etrafındaki yanları işlenerek tartışıldı.

Siyasal perspektif taslağının onaylanmasının ardından, DGH, Jugenwiderstand, YDG, Rebell, ADKH ve ADHK gibi katılımcı kurumların konuşmalarına geçildi.

DGH; Biz onlardanız onlarsa bizden!

Konuşmasına “Her karış toprağında ölü bedenlerin, acıların, sömürünün, talanın ve kaçınılmaz olarak devasa direnişlerin izlerini taşıyan Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyasından siz ADGH’li yoldaşlarımıza bin selam olsun.” diyerek başlayan DGH temsilcisi sözlerini “zalimlikleriyle eşit derecede, küçük bir bebeği keskin nişancı tüfeği ile katledecek kadar korkak, ezilen emekçi yığınlara en pervasız biçimde saldıracak kadar teyakkuz durumunda olanların tekçi faşist zihniyetinin bizlere biçtiği geleceksizliği, köle düzenini elimizin tersiyle itiyor” ve  “En vahşice ölümlerin, katliamların, işkencelerin olabildiğince olağanlaştığı böylesi bir ortamda bizleri bir tercihe zorlayan, çıkardıkları yasalarla ‘ya bizdensiniz ya onlardansınız’ diyenlere cevabımız odur ki, biz onlardanız. Onlarsa bizden.” diyerek sürdürdü. En büyük gayelerinin ve hedeflerinin  “zulüm deryasından hakim kliklerin uykularına karabasan gibi çöken ve onların beyninde adeta bir grizu etkisi yapan” bu çığlıklarını “bir senfoniye çevirmek ve devraldıkları bayrağı tüm kızıllığıyla faşizmin burçlarına dikerek, Promethus’lardan Spartaküsler’e, Kawa’lara ve İbrahim’lerden bugüne uzanan direniş geleneğinin alegorisini yaratmak” olduğunu ifade eden temsilci, konuşmasını kurultayı ve bütün katılımcıları devrimci bilinç ve duygularla yeniden selamlayarak sonlandırdı.

Gençlik Direnişi; Almanya’da devrimci militan bir gençlik hareketine ihtiyaç var

Kurultayı selamlayarak konuşmasına başlayan Jugendwiderstand (Gençlik Direnişi)  ise, genel olarak günceldeki  emperyalist-kapitalist sömürü ve savaş politikaları, özel olarak Alman emperyalizminin stratejileri ve planlarının detayları ve anlamı üzerine konuşmasını sürdürdü. Proleteryanın ve onun biliminin, Paris Komünü, Ekim Devrimi, Çin ve BPKD’lerinin tarihsel tecrübeleri ve sürekli birikimlerle ilerlediğini ve bu birikimlerin proleterya öncülüğünde ezilen halk kitlelerinin geleceği kazanma yolunda önemli tecrübeler sağladığına değinen Jugendwiderstand temsilcisi, bu doğrultuda Almanya’nın birleşik, devrimci ve militan bir gençlik hareketine olan ihtiyacını vurgulayarak, gelecek mücadele süreçlerinde devrimci birlikteliklerin ilerletileceği umuduyla ADGH’ya ideolojik, politik ve örgütsel olarak mücadelesinde başarılar dileyerek sözlerini sonlandırdı.

YDG ise, kurultayı selamlayarak, sömürücü egemenlerin dünyanın her coğrafyasında ezilen halk kitlelerine ve gençliğe yönelik uyguladığı her türden sömürü politikalarına karşı gençliğin mücadele azmi ve dinamiğiyle karşı koyacaklarını ve bu mücadeleyi birlikte daha ilerletme umuduyla sürdüreceklerini ifade etti.

1.günün ikinci bölümünde, gençlik hareketinin güncel örgütsel durumunun niteliksel ve niceliksel açılardan değerlendirmesi ekseninde, ezilen gençliğin bulunduğu alan ve bu alanlarda yaşadıkları çelişkiler üzerinden belirlenen somut politikaların gündeme alındığı ‘Örgütsel durum ve perspektif taslağı’nın tartışılmasına geçildi. Gençlik hareketinin gerçekliğine ve asgari-azami hedeflerine bağlı olarak belirlenen politikalar iki ana başlık üzerinden ale alındı. ‘İçe Yönelik Örgütsel Politikalar; Mevcut merkezi ve yerel örgütsel yapının nitel anlamda güçlendirilmesi ve Teorik ve Pratik Eğitim Politikası’ şeklinde somutlanırken, ‘Pratik Hedeflere ve Ezilen Gençlik Kitlesine Ulaşmaya Yönelik Politikalar’ ise ‘Üniversite-Lise Öğrenci, İşçi- İşsiz, Mülteci ve Göçmen Gençliği Politikaları ve Anti-emperyalist ve Anti-faşist Mücadelede Eylem Birliği ve Cephe Politikası’ şeklinde ayrıntılandırılarak somutlandı.

1.gün kapsamında, alt bölge kurultaylarından gelen öneri, eleştiri ve tartışmalar paralelinde değerlendirilip sunulan tartışma taslakları, ana kurultay tartışmalarıyla da zenginleştirilerek son hallerine kavuşturuldu.

Kurultayın 2.günü, Avrupa coğrafyasında politik gençlik mücadelesindeki dinamiklerden biri olan ADGH’nın, mücadele süreci içerisindeki birikimleriyle belli konularda sağlamış olduğu ilerlemelere bağlı olarak, özgül mücadele alanında güncelin gerçeklikleriyle kendini daha iyi konumlandırabilmesi ve geleceğin mücadelesine daha nitelikli ve etkili cevap olabilmesi amacıyla ele alınan mevcut program ve tüzüğünün belli maddeleri üzerinden sunulan değişiklik ve düzenleme önerilerinin tartışılmasıyla başladı.

Gençlik hareketinin siyasal belgesi niteliğindeki programında; sosyalizm perspektifli politik niteliğinin güncellenerek vurgulanması, erk-kek egemen toplumsal egemenlik sisteminde kadın ve LGBTİ’ler, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, kadın ve LGBTİ’lere yönelik pozitif ayrımcılık, anti-faşist, anti-emperyalist, anti-kapitalist cephe ve eylem birliği anlayışı, bilim-kültür-sanat anlayışı, ırkçılık ve mülteci gerçekliği gibi konularda değişiklik ve güncelleme önerileri sunularak tartışıldı.

İç örgütsel nitelik ve ilkelerin somutlandığı tüzüğünde ise, özellikle sınıflı toplum gerçekliğiyle biçimlenen çeşitli örgütsel yapıların isimlerinin, bu kurumların niteliği, içeriği ve varlık nedenlerinin biçimsel bir ifadesi olması gerektiği gerçekliğinden hareketle, gençlik hareketi bünyesinde uzun zamandan beridir ‘merkezden yerele, yerelden merkeze’ şeklinde sürdürülen tartışmaların ve alt kurultayları da içeren uzun tartışma süreçlerinin ardından ortaya çıkan isim değişikliği ve buna bağlı olarak logo önerileri, kurultayların gerçekleştirilme süresi, merkezi yönetim organındaki dönemsel önderliğin içeriği, biçimi ve kadın lehine pozitif ayrımcılığın uygulama biçimlerinden biri olan kota sisteminin LGBTİ’lerin de dahil edilerek ek tüzük maddesi olarak yeniden düzenlenmesi gibi konularda tartışmalar gerçekleştirildi.

ADGH’den Sosyalist Gençlik Hareketi(SYM)’ne

Program ve tüzük alanında sürdürülen uzun ve yoğun tartışmaların ardından ve iki tur şeklinde yapılan oylamalar sonrasında, 21. Kongre iradesi tarafından Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi’nin (ADGH)’nın mevcut ismi,  ‘Socialist Youth Movement (SYM)- ‘Sosyalist Gençlik Hareketi’ olarak onaylandı.

Program ve tüzük tartışmalarının sonrasında, 20. Dönemin muhasebesinin ve faaliyetlerinin değerlendirildiği Merkezi Faaliyet Raporu ve Mali Raporun sunulup oylanmasının ardından yeni yönetim organlarının seçimine geçildi. Gelecek süreçte merkezi önderliği yürütmek üzere, alt kurultaylarda ve kurultay esnasında ortaya çıkan adayların oylanmasının ardından, Sosyalist Gençlik Hareketi –SYM’nin 21. Dönem Merkezi Komisyonu ve Denetim Kurulu organları belirlendi.

Katılımcı kurumlardan Demokratik Gençlik Hareketi-DGH, ADHK, ADGH 20. Dönem merkezi yönetim organı, delege ve misafirlerin kurultaya ve gelecek mücadele süreçlerine yönelik düşünce ve duygularını ifade ettikleri bölümün ardından ADGH-SYM 21. Kurultayı, türkçe ve ingilizce olarak atılan “yaşasın Sosyalist Gençlik Hareketi” ve “önderimiz İbrahim Kaypakkaya” sloganlarıyla 27 Mart Pazar saat 23.00’te coşkuyla sonuçlanırken, Kurultay tartışmalarının ve sonuçlarının detaylarına yönelik yakın zamanda yazılı bir sonuç bildirgesi-deklerasyon metninin de sunulacağı ifade edildi. 

Önceki İçerikKaraman’da ortaya saçılan pislik sistemin pisliğidir
Sonraki İçerikBir direniş manifestosudur Kızıldere!